fbpx

Tellimistingimused

Üldised ajakirja Director tellimistingimused

1. Tellijal on õigus saada ajakirja Director (edaspidi: väljaanne) tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressil.

1.2. Tellijal on õigus tellida väljaannet Turundusproff OÜ (edaspidi: väljaandja) poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega.

1.3. Tellijale saadetav väljaanne peab olema korrektne ja komplektne ning vastama väljaandja poolt fikseeritud tingimustele.

1.4. Tellijal on õigus esitada väljaande kojukannet ja väljaannet ennast puudutavaid pretensioone väljaandja klienditeenindusse Turundusproff  OÜ, Peterburi tee 2f, Tallinn, telefon +372 668 4770.

1.5. Tellijal on õigus nõuda tellimuse annulleerimist juhul, kui Turundusproff OÜ rikub vähemalt 3 korda antud kokkuleppega talle pandud kohustusi. Tellimuse annulleerimiseks peab tellija Turundusproff OÜ-le esitama kirjaliku avalduse, milles on fikseeritud ka annulleerimise põhjus.

1.6. Tellimuse annulleerimise korral on tellijal õigus nõuda tagasi tellimuse maksumus annulleerimise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Sellest arvestab Turundusproff OÜ maha 10% annulleerimiskuludena, kuid mitte vähem kui 3,20 €. Tellimuse annulleerimiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab tellija näitama ära pangakonto nr ja selle omaniku. Sularaha tagasimakseid Turundusproff OÜ ei teosta. Tellimuse annulleerimise korral kannab Turundusproff OÜ väljamaksmisele kuuluva summa tellija poolt kirjalikus avalduses näidatud pangaarvele kuu aja jooksul. Turundusproff OÜ ei teosta tagasimakseid juhul, kui tellimus on vormistatud koos tasuta lisaväärtusega. Tellija ei ole kohustatud annuleerimistasu maksma juhul, kui tellimuse annulleerimise põhjusena on tõestatud, et väljaandja ei saada andmeid kojukannet pakkuvale koostööpartnerile või ei sisesta kliendiandmeid ajakirja Director tellijatebaasi.

1.7. Tellijal on õigus oma tellimus ümber adresseerida e-posti teel aadressil tellimine@director.ee.

2. Tellija kohustused:

2.1. Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.

2.1.1. Juhul, kui tellimuse saaja ja tellimuse eest maksja on erinevad, peab tellija mõlema kohta esitama punktis 2.1. fikseeritud andmed.

2.5. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult..

2.6 Tellimuse vormistamisega kinnitab tellija, et on nõus antud kokkuleppes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

3. Väljaandja õigused:

3.1. Väljaandjal on õigus kehtestada väljaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused. Soovituslikult teavitab väljaandja tellimishinna ja -tingimuste muudatustest tellijat 14 päeva enne nende jõustumist või muutumist

3.2 Juhul, kui tellija esitatud andmed, mis ei vasta punktis 2.1. fikseeritule või on valed ja/või mittetäielikud, ei garanteeri väljaandja väljaande nõuetekohast kojukannet.

3.3. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada väljaande osaline või täielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab väljaandja tellijat sellest 7 päeva enne vastava otsuse jõustumist. Väljaandja kohustub teostama tagasimakse saamata jäänud numbrite ulatuses kuni tasutud tellimuse lõppemiseni. Tagasimakse peab toimuma kahe kuu jooksul pärast vastava teate väljastamist. Tagasimakse tehakse maksja kontole, kust varasem tellimuse eest tasumine laekus.

3.4. Juhul, kui tellija ei täida kokkuleppe punktis 2 toodud kohustusi, ei garanteeri väljaandja tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast väljaande kojukannet ning seda ei loeta kokkuleppe väljaandjapoolseks rikkumiseks

3.5. Väljaandjal on õigus nõuda kokkuleppe punktide 2.1., 2.4. ja 2.6. täitmist tellija poolt. Juhul, kui tellija ei tee seda 14 päeva jooksul, on väljaandjal õigus tellimuse täitmine peatada või lõpetada. Tellimuse eest tasutud summa kantakse kliendi arvele tagasi.

3.6. Väljaandjal on õigus kasutada punktis 2.1. nimetatud tellija kontaktandmeid erinevate pakkumiste tegemiseks väljaandja toodete osas. Kui tellija ei soovi nimetatud pakkumisi, tuleb tellijal sellest informeerida väljaandjat kirjalikult posti teel aadressil: Turundusproff OÜ, Peterburi tee 2f, Tallinn või e-posti teel aadressil tellimine@director.ee.

4. Väljaandja kohustused:

4.1. Juhul, kui tellija täidab kõiki talle antud kokkuleppega fikseeritud kohustusi, garanteerib Turundusproff OÜ väljaande Director tellimuse täitmise vastavalt käesoleva kokkuleppe tingimustele.

5. Tarnetingimused:

5.1. Tehes tellimuse enne 15. kuupäeva jõuab ajakiri tellijani järgmisel kuul. Tehes tellimuse pärast 15. kuupäeva, jõuab ajakiri tellijani ülejärgmisel kuul.

5.2. Veebiväljaande lugemisõigus director.ee lehel edastatakse kliendile kohe pärast tellimuse esitamist.

6. Püsimaksega tasumine:

6.1 Püsimaksega tasumiseks valib klient kodulehelt võimaluse “Igakuine püsimakse”.

6.2 Püsimaksega tellimise korral pikeneb tellimus automaatselt igakuiselt senikaua, kuni klient ei ole teatanud kirjalikult oma soovist tellimus lõpetada. Juhul, kui klient on ainult digiajakirja tellija, siis iga tasutud kuumakse eest ta saab kuu aega digilugemist. Juhul, kui klient on paber- ja digiajakirja tellija, siis iga tasutud kuumakse eest ta saab kuu aega digilugemist ja ühe paberajakirja.

6.3 Püsimaksete arvelduskuupäev on iga kuu 1. päev olenemata sellest, mis kuupäeval on klient püsimaksetega liitunud.

NÄIDE: Kui klient on püsimaksetega liitunud 18.03, siis tema kaardilt laekub kohe kuumakse perioodi 18.03.- 18.04. eest. Järgmine arvelduskuupäev on 01.04. ja see hõlmab perioodi 19.04.- 18.05.  

6.4 Kui klient soovib püsimaksega tehtud tellimust lõpetada, siis peab ta sellest teavitama e-maili aadressil tellimine@director.ee. Kui klient edastab püsimaksete lõpetamise soovi varem kui 5 tööpäeva enne kuu lõppu, siis järgmisel kuul kuumakset ei rakendata. Kui klient edastab püsimaksete lõpetamise soovi hiljem kui 5 tööpäeva enne kuu lõppu, siis järgmisel kuul rakendatakse kuumakset ja tellimus lõpeb ülejärgmisel kuul.

6.5 Tagasimakseid ei teostata.

Antud lehekülg kasutab küpsiseid, et parandada teie kasutuskogemust. Lehe sirvimise jätkamisel nõustud meie küpsiste kasutamise tingimustega. Sain aru Loe lähemalt