fbpx

Persoonibränd

Ümbritsevatel on meie kohta ikka mingi arvamus. Meie maine võib radikaalselt erineda: kolleeg arvab meist ühtmoodi, omaaegne klassikaaslane teisiti ja ema hoopis kolmandal viisil. Aga vähesed tegelevad persoonibrändi arendamisega teadlikult. Kirjutab Karl Multer.

Üldiselt ju saame kõik aru, et meie kuvand on oluline, kuid eestlaslikult usume, et meie teod räägivad ise enda eest. Loomulikult on persoonibrändiga sama nagu brändidega laiemalt – brändi aluseks on ikka sisu ehk meie olemus ja teod. Iga päev kirjutame ju oma tegevusega uue lehekülje, samamoodi tuleks tegeleda oma persoonibrändi arendamisega. Ja see pole oluline üksnes tippjuhtidele ja avaliku elu tegelastele, vaid igaühele meist.

Termin persoonibränd jõudis Eestis kasutusse selle sajandi alguses, mil turule tekkisid ka selle valdkonna esimesed konsultandid. 2007. aastal hakkas Liisi Toom tõstma persoonibrändi teadlikkust turul persoonibrändi blogi, meediaesinemiste ja teadustööga, tehes seda tihedas koostöös personalijuhtide ja kommunikatsioonivaldkonna esindajatega. Tänaseks on tema juhitud Persoonibrändi Agentuur nõustanud enam kui 200 eksperti. Toomi sõnutsi on persoonibrändi loomise keskmes neli küsimust::

1. Kes sa oled?

2. Mida sa oskad?

3. Kellel on sinu oskusi vaja?

4. Kuidas sa nähtav oled?

Maailmas üks levinumaid persoonibrändi definitsioone pärineb Amazoni asutajalt Jeff Bezoselt: „Persoonibränd on see, mida inimesed ütlevad sinu kohta siis, kui sa oled ruumist lahkunud.” Maailm on aga nii palju muutunud, et tänapäeval on persoonibränd see, mida inimesed sinu kohta teavad enne, kui sa oled ruumi sisenenud. Suures plaanis koosneb persoonibränd kahest osast: sinu persoonibrändi DNAst ehk sinu n-ö sisust: väärtustest, tugevatest külgedest, stiilist, missioonist, ning pakendist: kuidas sa ennast esitled, millistes kanalites oled nähtav jne.

Liisi Toom

Olesija Saue, kes on koos Evelin Oruga kirjutanud esimese eestikeelse persoonibrändingu raamatu „Bränd nimega Sina“, ütleb asja olemuse kohta nii: „Igaühel meist on persoonibränd juba olemas. Küsimus on vaid selles, kas see kujuneb iseenesest või sa strateegiliselt arendad seda nii, et see aitaks sul saavutada oma professionaalseid eesmärke. Persoonibrändingul on ettevõtluses ja ärimaailmas oluline roll, sest tugevad persoonibrändid on ettevõtte või organisatsiooni oluliseks turundus- ja müügikanaliks, aga ka tööandja kuvandi toetajaks. Tugevad brändisaadikud kannavad edasi ettevõtte lugu ja tugevdavad nii ettevõtte brändi. Edukas persoonibränding aitab eelkõige turunduskulusid kokku hoida ning firma käivet, kasumit ja väärtust väga lihtsate, ent tõhusate tegevustega kasvatada.“

Muu hulgas ka persoonibrändingu arendajana tegutseva Signe Ventseli hinnangul on persoonibrändi idee sageli idealistlik, kuid sellele võiksid kõik teadlikumalt läheneda. Ventselile meeldib tsiteerida Ameerika endist esileedit Michell Obamat, kes ütleb oma raamatus: „Kui sa ei defineeri iseennast selgelt, siis teevad seda teised ja väga ebatäpselt.”

Triin Raamat

Selles valdkonnas konsultatsiooniteenust pakkuvate ettevõtete hulk on aastatega aina kasvanud. Osalt on põhjuseks kõrgem turuteadlikkus, aga ka uute persoonibrändi kujundamise kanalite plahvatuslik kasv digikanalite arengu kaudu. Ma ise suhtun inimeste kuvatavasse informatsiooni digikanalites siiski teatava ettevaatusega. Me ju enamasti esitleme ennast ikka oma edulugude ja paraadfotode abil ning kajastame harva läbikukkumisi. Soovitan ka hea näpuharjutusena ennast guugeldada, esimesed kirjed võivad teistele, kes meid ei tunne, juba enne esmakohtumist mingisuguse kuvandi luua. Otsingumootorites kuvatavaga saab teadlikult tegeleda, kaasates vajadusel ka eksperte. Kindel on, et oma tegevusi tuleb planeerida ja läbi viia sõltuvalt isiku spetsiifikast ja mitte ainult digimeediumitele keskendudes. Inimene peaks eelkõige keskenduma oma tegevustele laiemalt ja teatud juhtudel seda ka sotsmeedias väljendama. Sageli tehakse asju lihtsalt seetõttu, et see näeb hea sotsmeedias välja.

Sattudes olukorda, kus soovime vahetada töökohta, on persoonibränd arusaadavalt ülimalt oluline. Selle kujundamisega tuleb aga tegeleda juba enne, kui teema päevakorrale tõuseb.

CVO Recruitment juhatuse liikme Triin Raamatu sõnul lisab teadlik tegelemine persoonibrändiga inimese ellu värve ja põnevust, aga toetab ka oma võimekuse ja võimaluste paremat ärakasutamist: „Kuigi persoonibränd terminina on suuremat kajastust leidnud eelkõige viimastel aastatel, on see kontseptsioon meie kui värbajate töös alati eksisteerinud. Nimelt kipuvad kandidaadid, kel on selge minapilt ja läbimõeldud kommunikatsioon oma omaduste, oskuste, motivatsiooni ja tulevikuplaanide osas, kipuvad värbamisprotsessis enam silma paistma kui vähemalt sama head, aga kesisemate eneseturundamise oskustega kandidaadid.“

Tööandjad jälgivad uusi töötajaid ja eriti just tippjuhte värvates siiski samu asju. Küll aga on muutunud see, kuidas kandidaadi tegemisi jälgitakse või tema kohta lisainfot hangitakse. Infoühiskond pakub selleks ju hulganisti vahendeid. Triin Raamat: „Viimaste aastatega on värbajate üheks peamiseks töövahendiks kujunenud LinkedIn. Ühtlasi on see ka suurepärane koht oma professionaalse persoonibrändi arendamiseks ja maailmale tutvustamiseks. Paraku on endiselt väga palju inimesi, kes kasutavad selle keskkonna võimalusi minimaalset või üldse mitte. Juhtidel, kes töökoha vahetusest või uutest võimalustest otseselt ei huvitu, soovitan ikkagi seal kohal olla, sest see on koht, kus olla nähtav kandidaatidele ehk oma võimalikele tulevastele töötajatele.“

Signe Ventsel

Kuidas oma persoonibrändi arendada? Alustuseks tuleks jõuda arusaamale, miks seda üldse vaja on ja mida minakuvandiga soovitakse saavutada. Tegemist on pikaaegse ja järjepideva protsessiga. Ennast analüüsides tuleb selgelt mõista, mis on sinu unikaalsed oskused ja tegevused, mis sind eristavad, ning neid rõhutada. Samuti pädeb teine turunduses laialt levinud lähenemine: tuntust pole vaja kõikjal, vaid just vajalikes sihtrühmades. Paraku on Eesti nii väike koht, et vaid tuntus leiba lauale ei too. Minule meeldivad just need tuntud inimesed, kes suudavad oma positiivse kuvandi ka sissetulekuks konverteerida. Sageli kammitseb meid ka alustamise hirm ja mure, et meid võidakse liialt edevaks pidada. Kuid mis siis, magava kassi suhu hiir ei jookse ja teatud ametis ongi avalikult esil olemine osa rollist.

Liisi Toom toob oma praktikast esile kaks lõksu, mistõttu jääb soovitud tulemus saavutamata: vale eesmärk ja keskendumine peamiselt vaid eneseturundamisele. Tihti arvatakse, et soovitakse saavutada rohkem, suuremalt ja kiiremini. Pärast esmast sisulist tööd aga avastatakse, et saavutades eesmärgi, kaotavad nad tegelikult selle, mida nad teha tahavad.

Signe Ventseli arvates on persoonibrändi loomisel sageli takistuseks mõtteviis, et „mulle ei meeldi müüa ja ma ei ole müügiinimene“. Elu on üks suur müük ja müük on õpitav. Edasine sõltub juba sellest, kas sul on tõeliselt tahtmist oma suhtumist muuta ja astuda esimesi samme iseenda väärtuspakkumise näitamiseks. Müügiguru Grand Cardone ütleb, et igasugune müük sõltub 80% ulatuses inimestest ja 20% tootest-teenusest. Seega on viimane aeg luua selge pilt endast ja mõelda, kuidas müügitaktika paika panna. Inimene on tähtsam kui toode või teenus – me oleme inimeste äris, mitte toote äris. Tugev ja teadlikult disainitud persoonibränd on tugevaks konkurentsieeliseks. Sa ei saa ennast enne müüma hakata, kui ei tea, kes sa oled ja mida sa pakud ning millist väärtust lood.

Olesija Saue

Kuidas persoonibrändi arengut mõõta?

Tegelikult on see lihtne, soovitud tulemust tuleb reaalses elus toimuvaga kõrvutada. Olgu eesmärgiks vajalikele segmentidele suunatud meediakatvus, uus koostöö ja tööpakkumiste kasv või turvatunne tuleviku osas. Raskel hetkel töötab tugev persoonibränd kilbina, mis aitab vähemalt mingil määral pareerida kriitikanooli. Ja tuntuse kasvades pole mõtet peljata ka kriitikute kasvu. Kindlasti peab aga valmis olema selleks, et sind püütakse positiivsest rambivalgusest tolmu kiskuda. Tuntusega kaasneb kõrgendatud tähelepanu ja meedia on muu hulgas paratamatult üles ehitatud skandaalide ja pahanduste otsimisele.

Mida toob tulevik?

Signe Ventsel peab tähelepanuväärseks eelmisel aastal Eestis enam kui 100 juhi seas tehtud uuringu üht tulemust: paljud peavad persoonibrändi oluliseks, kuid neid, kes sellega tegelevad, on vähe. Kõik see viitab antud valdkonna olulisuse kasvule. Huvitava fakti toob esile 2019. aasta majandusajakirjas Forbes avaldatud materjali põhjal ka Olesija Saue: tarbijad usaldavad persoonibrände rohkem kui kunagi varem ja korporatiivseid brände peaaegu poole vähem kui näiteks 20 aastat tagasi. Saab näha, mida toob kaasa Directori eelmises numbris kajastatud influencer’ite pealekasv, minu hinnangul viib see mõnede n-ö super-isikubrändide usalduskoefitsiendi langusesse. Lõpetuseks veel üks Liisi Toomi välja toodud dimensioon: multitalendid ehk seetõttu ka multibrändid. Üks inimene võib ju olla tuntud mitme tegevuse poolest, näiteks aktiivsus tööelus ja hobides või kasvõi oma maailmavaate manifesteerimises. See, kas ja kuidas saavad need ühe isiku maines kokku sulanduda, sõltub juba igast kaasusest eraldi. Kas tööandja on valmis aktsepteerima, et tema töötaja on muus valdkonnaski tuntud lisaks põhitegevusele töökohal? Üha enam tegutsetakse aktiivselt mitmel töökohal, lisaks teised ettevõtmised. Nende kokku sulatamine on keeruline ja see tuleb hoolikalt läbi mõelda.

———————

Olesija Saue 10 soovitust oma profiili arendamiseks LinkedInis:

1. Pane paika väga selge strateegia: miks sa seda teed ja mida tahad saavutada.

2. Kontrolli, kas su profiiil kajastab adekvaatselt sinu tausta ja vajadusel korrigeeri seda.

3. Kasvata oma võrgustikku strateegiliselt.

4. Suhtle inimestega oma võrgustikus ja arenda personaalseid suhteid.

5. Ole nähtav ja loo väärtust.

6. Ära unusta, et teisel pool ekraani on ka inimene. Suhtle temaga nii, nagu suhtleksid näost näkku.

7. Vii esimesel võimalusel suhtlus LinkedInist välja (helista, mine kohvile/lõunale/kohtumisele).

8. Vasta alati kõikidele kommentaaridele. See meeldib nii LinkedIni algoritmile kui ka inimestele, kes sinu postitusi loevad ja kommenteerivad.

9. Järjepidevus on võti!

10. Kui tahad LinkedIni kaudu kliente saada, peab sul olema paigas ka töötav müügilehter.

Kommentaarid on suletud

Antud lehekülg kasutab küpsiseid, et parandada teie kasutuskogemust. Lehe sirvimise jätkamisel nõustud meie küpsiste kasutamise tingimustega. Sain aru Loe lähemalt