fbpx

Uus juht. Viis võtmerolli turunduses

Juhtidest 62% arvab, et nende töötajaskond töötab edaspidi virtuaalselt, nagu selgus tuleviku tööjõu aruandest (Future Workforce Report 2020). See mõjutab ka turundusmeeskondade tööd. Selles turunduslugude sarja loos toob Mari-Liis Vaher välja viis selle valdkonna võtmerolli.      

*

Tänapäeval teevad koostööd täistööaja ja põhikohaga töötajad ning sõltumatud spetsialistid, teenusepakkujad ja vabakutselised, mis annab turundusele paindlikuma ja ideeküllase pinnase.  Turundus muutub kogu aeg ja ühes sellega ka rollide traditsioonilised käsitlused, põhiline trend on see, et tekivad uued hübriidsemad rollid. Kui valmistute moodsa turundusmeeskonna ülesehitamiseks või soovite olemasolevat muuta, siis peate arvestama, et täita tuleb mitu võtmerolli.

1. Turundustiimi ja -tegevuste juht

Ta on liider ja visionäär, kes teab, kuhu me läheme ja millised on vajalikud sammud. Ta suudab eristada olulist ebaolulisest, vajalikku infot taustamürast ning veendub, et kogu tegevus on juhitud õigetest eesmärkidest. Juht teab, kui oluline on kommunikatsioon, meeskonnaliikmete produktiivsus ja ajajuhtimine, ning tema on see, kes motiveerib ja teeb meeskonnaliikmetega koostööd, et eesmärgid ja tähtajad oleks reaalsed. Ta vastutab meeskonna edusammude jälgimise eest, vajadusel koolitamise, tugeva tööeetika ja meeskonnasiseste konfliktide lahendamise eest. Seda rolli võib hästi täita inimene, kes on ettevõtte juhtimisega otseselt seotud (nt omanik ja tegevjuht), või keegi väljastpoolt, kellel on juhtimise ja valdkonna kogemus. Viimase puhul võib isegi tulla kasuks laiem silmaring ja väljast palgatud juht ei ole suurema tõenäosusega oma otsustes emotsionaalne ega kallutatud. Turundustiimi juht ei pea ise kõike oskama, aga tal peab olema oskus leida enda kõrvale pädevad inimesed.

2. Projektijuhid ja spetsialistid

Projektijuht kavandab ressursid, eelarvestab ja annab juhile tegevuste kohta tagasisidet. See roll hõlmab ka konkreetsete ülesannete jagamist, ajakava koostamist ja haldamist, eelarve ülevaatamist ja aruannete dokumenteerimist. Hea spetsialist on analüütilise mõtlemisega, oskab realistlikult määrata tähtaegu ja nendest kinni pidada ning on kõrge organiseerimisvõimega. Tal on ülevaade tegevustest, ta hindab ja planeerib projekte, jaotab tegevusi ja loob plaani iga ülesande täitmiseks ning suudab olukordi ümber mängida, kui vaja. Ühtlasi on ta hea dokumenteerija ning oskab anda juhile ülevaateid projekti edenemisest. Spetsialist annab juhile vajalikku infot otsuste tegemiseks ja saab juhilt suunised ning eesmärgid. Aina enam on näha, et ka siin võetakse väljastpoolt spetsialiste appi. Taas on oluline kogemus ja valdkonna pädevus ning kriitilise tähtsusega on info liikumine juhi ja spetsialisti vahel – kui see on hästi korraldatud, ei teki probleemi ka siis, kui projektijuhi teenus on sisse ostetud või töötab ta teie jaoks virtuaalselt.

3. Analüütiline digispetsialist

Need on inimesed, kellele meeldivad numbrid ja kes on teabe tõlgendamisel loogilised ja analüütilised. Nende töö hõlmab tavaliselt andmete kogumist (sh müügi, turunduse jms kohta), andmekogumite mustrite ja suundumuste kindlakstegemist ning tulemuste tõlgendamist. Juht peab tuginema suundumustest kogutud ja tõlgendatud andmetele, enne kui ta saab otsustada, mida turunduses ja müügis teha. Digispetsialistil peab olema võime analüüsida suuri andmekogumeid, mis tähendab, et on vaja ka tehnilisi oskusi nende analüüsimiseks ja tõlgendamiseks. Digispetsialist saab tänapäeval hästi aru otsingumootori optimeerimise (SEO) strateegiast ja suudab hallata ning juhtida vastavat tegevust. Kui vaja, saab mõne asja ka projektipõhiselt kolmandate osapoolte abil ära teha, kuid oluline on hoida majas kedagi, kes teab andmetest ja analüütikast piisavalt palju, et sellega seonduvat planeerida. See tähendab, et digispetsialist aitab välja töötada strateegia orgaanilise tulemuse saavutamiseks ja välised partnerid aitavad seda ellu viia.

4. Kommunikatsioonispetsialist

See on teie ettevõtte hääl sotsiaalmeedia kontodel, kodulehel, suhtluses pressiga, sh lugude loomine ja kirjutamine või selle korraldus välispartneriga. Hea kommunikatsioonispetsialist on selge nii kõnes kui kirjas, et pidada klientidega tõhusaid vestlusi. Ta suudab kirjutada oma brändi kohta lugusid, et jõuda rohkemate inimesteni. Tänapäevane kommunikatsioonispetsialist loob postitusi piltide, infograafikute või visuaalsete abivahenditega, sest vastavad platvormid (nt Canva.com) on teinud selle töö lihtsaks ja võimetekohaseks igaühele. Hea spetsialist mõistab, kuidas kasutada kommunikatsioonis ära kõiki ettevõtte kanaleid (koduleht, sotsiaalmeedia ja tavameedia), ja suudab luua sisu eri tüüpi väljunditele, sh blogid, videod või taskuhäälingusaadete skriptid jms.

Kommunikatsioonispetsialist on tavaliselt väga iseseisev töötaja ja tema teenust saab edukalt sisse osta. Igasuguse kommunikatsiooni eesmärk on suurendada kaubamärgi tuntust, informeerida kliente ja hoida nendega suhtlust, tutvustada tooteid-teenuseid jne. Seega peab sisu olema hästi kirjutatud ja informatiivne ning vastama turundusstrateegiale. Kommunikatsiooni eest vastutav inimene peab veenduma, et lugejad saavad asjakohast ja asjalikku infot. Samuti peab ta olema teadlik SEO põhimõtete järgimisest ja siin on oluline hea koostöö digispetsialistiga. 

5. Erialaspetsiifilised rollid 

Turunduses on palju erialaspetsiifilisi tegevusi ja projektijuhid kaasavad osapooli vastavalt vajadusele. Väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes on need rollid reeglina teenuse- või projektipõhiselt sisse ostetud ja siia kuuluvad näiteks veebiarendajad, disainerid, digi- ja turundusstrateegid, mentorid, tehisintellekti spetsialistid, arendajad jne.

Uuendused tööjõumaastikul panevad juhid väga konkreetselt olukorra ette, kus tuleb rohkem pingutada hübriidkeskkonnas, kus mõned turundustiimi liikmed on kohapeal, teised aga üle maailma, töötades virtuaalselt nende heaks. 

———

Varem on samas sarjas ilmunud „Juhtimine kui turundusstrateegia“ (veebruar 2021), „Turunduse audit – kellele ja miks?“ (märts 2021), „Turunduse planeerimine ja mõõtmine“ (aprill 2021), „Kommunikatiivne kirjaoskus – turunduse edu, koostöö ja heaolu eeldus“ (mai 2021) ja “Kuidas luua tähenduslikke suhteid tööl ja elus?” (juuni 2021) ja “Turundusplaan ühel lehel” (juuli 2021)

Kommentaarid on suletud

Antud lehekülg kasutab küpsiseid, et parandada teie kasutuskogemust. Lehe sirvimise jätkamisel nõustud meie küpsiste kasutamise tingimustega. Sain aru Loe lähemalt