fbpx

Turundusjuht on olemas, aga kuidas teda kasutada ja juhtida?

Turundus! Meil kõigil on sel teemal seisukohti-arvamusi… Kuidas aga juhtida turundust, kui oleme selleks kaasanud valdkonna eksperdi? Kirjutab turundus- ja kommunikatsiooniekspert Karl Multer.

Enamikus organisatsioonides on turundus tänapäeval defineeritud strateegiliselt olulise valdkonnana, samas on selle roll aga sõltuvalt tegevusvaldkonnast sageli eri moel sõnastatud. Ühendava joonena käsitletakse turundust kui kuvandi ehitajat ja koordineerijat, samuti on turundus reeglina tihedalt seotud nii tootearenduse kui ka müügitegevustega. Huvitav on aga, et kuigi turundust peetakse strateegiliselt oluliseks funktsiooniks, on selle paiknemine struktuuris lahendatud erinevalt. Turundusjuht on näiteks juhatuses või selle esimehe otsealluvuses, mõnel juhul allutakse müügi- või tootearendusele. Vahel luuakse virtuaaltiimid, mida koordineerib turundus ja kuhu kuuluvad ettevõtte osakondade võtmetegijad.

Turunduse peamiseks rolliks peetakse sõnumite võimalikult arusaadavat ja efektiivset viimist kliendini. Sageli esindab turundus tarbija häält ja eeldatakse, et organisatsioon on kursis viimaste trendidega. Lähtudes sellisest teadmisest ollakse omakorda oluliseks partneriks tootearenduses ja müügis. Tihti on turundus ka otseselt müügifunktsiooni osa, eriti ärides, kus toote-teenuse digiteerituse aste on kõrge. Struktuuriliselt on palju lähenemisi ja iga ettevõte on loonud just endale sobiva mudeli, kuid pigem on turunduse roll olnud kasvutrendis.

Kuigi turundust peetakse organisatsioonides strateegiliselt oluliseks funktsiooniks, on selle paiknemine struktuuris lahendatud erinevalt.

Mis positsioonis turundus ühes või teises ettevõttes on?

1. A. Le Coqis vastutab turundus nõudluse tekitamise eest ja juhib kogu tootearendust. Turundusosakond ja -juht on müügidirektori haldusalas, sest turundus peab alati toetama müüki. Lisaks tavapärasele on sisse seatud üksusteülene turundustiim. Turundustiimi kuuluvad ka mõned müügiinimesed ja juhatuse esimees Tarmo Noop, sest see hõlbustab kiirete otsuste vastuvõtmist, lisaks reklaamiagentuuri projektijuhid ja strateegid. Just turundustiim tervikuna vastutab tõhusate turunduslahenduste leidmise eest.

Tarmo Noop

Tarmo Noop: „Turundusjuht tiimis on ennekõike projektide juhtija, samuti määratleb ta, mida ja kuna me arutame ning mis probleemile tuleb lahendus leida. Nii et kui mõni projekt ebaõnnestub või õnnestub, siis selles pole „süüdi“ turundusjuht, vaid tiim tervikuna, sealhulgas mina. Teemadering, mida ühiselt arutatakse, katab nii toote kujundust, tarbijasõnumeid, kampaanialahendusi kui ka seda, kus ja millal me midagi näitame ja kuidas me seda toetame kauplustes.“ Turundusjuht Katrin Verniku ja Tarmo Noopi tandem on paljudele teada – nende vahel on aastatega tekkinud ka väljapoole kumav sünergia, mis teeb paljud turundusjuhid kadedaks.

2. Estonia teatri kui ettevõtte struktuuri eripära seisneb selles, et kõik üksused töökodadest peadirektorini paiknevad ümber loomingulise kollektiivi. Kuna turundus ja kommunikatsioon täidab olulist rolli sihtrühma teavitamisel teatris toimuvast, allub administratiivselt kogu osakond otse peadirektorile. Rahvusooperis nimetatakse tootearenduseks uuslavastuste valimist, ettevalmistamist ja mängukava planeerimist. Turundus ja müük on sellesse protsessi kaasatud kõige esimesest hetkest alates, turundusel on igakülgne informatsioon ja tema sõnal on suur kaal otsuste langetamisel. Lisaks uuslavastustele on sama tähtis igapäevaste etenduste müük ja turundamine mitmesuguste kampaaniate ning sotsiaalmeedia kaudu. Estonia juhatuse esimees Ott Maaten peab väga oluliseks ka mainekujundust laiemalt, oma trupi ja külalissolistide tutvustamist ning suhtlust pressi ja ajakirjanikega. Turundusjuhi rollis on Rein Mikk vaieldamatu ekspert, kes on tegutsenud Estonias juba 1998. aastast ning tunneb kõike teatriga seotut läbi ja lõhki.

3. Neste defineerib ennast maailma juhtiva taastuvkütuste tootja ja ringmajanduse edendajana ning peab väga oluliseks, et see sõnum oleks kuulda nii kohalikul tasandil kui ka globaalselt. Turundusmeeskonnal Eestis ja teistes riikides on selles protsessis tähtis osa ja nüüd on juba näha ka selle lähenemise tulemusi. Kuigi Nestel on oma turundus- ja kommunikatsioonimeeskond, peetakse töötajate rolli klientidega suhtlemisel ja oma loo rääkimisel sama oluliseks. Neste Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste on üks juhtrühma liikmetest ning ka Soome ja Baltikumi turundustiimi liige. Turundusjuht allub otse Neste Eesti peadirektorile Dennis Antamole. „Vajadus reageerida kiirelt turu muutustele on tugevalt tõusnud. Sellega on kasvanud ka turunduse ülesanne kaasata ja liita erinevaid meeskondi, et nende muutustega sammu pidada. Teeme omavahel tihedat koostööd ning jagame ideid ja muresid igapäevaselt. Turundusmeeskonnal on hea tunnetus ja sisend äriüksustele. Oluline on siin ka oskus jagada sisend väiksemateks osadeks ja suunata kõige asjakohasemad osakonnad nende teemadega tegelema,“ ütleb Antamo.

Ettevõtte juht on alati ka üheks peamiseks ettevõtte brändikandjaks, seetõttu sõltub tasakaal turundusjuhi otsuste ja ettevõtte juhi turundusküsimustes kaasarääkimise vahel tugevalt neid kahte rolli täitvate inimeste omavahelisest keemiast ja töökorraldusest.

4. Tallinna Kaubamaja Grupp koosneb mitmest eri suurusega ettevõttest ja sellistest omanäolistest brändidest nagu Selver, Kaubamaja, I.L.U., ABC KING, SHU, Viking Motors, Viking Security, Kulinaaria, Viimsi Keskus jt. Grupi juhatuse liikme Raul Puusepa sõnul on eesmärk olla kaupmeestena klientidele lähedal ning mõista turunduse ja kommunikatsiooni kui strateegilise funktsiooni olulisust nii grupiüleselt kui iga ettevõtte tasandil. Igal grupi ettevõttel on oma turundustiim, mille juht on reelina selle juhtkonna liige, osaledes nii strateegilises juhtimises kui ka vastutades igapäevase taktikalise tegevuse, kampaania ja kommunikatsiooni eest. Turundusdirektor Anne-Liis Ostovi ülesanne on grupi tasandil vastutada ettevõtete ülese turundustegevuse eest, samuti koordineerib ja juhib ta pressikommunikatsiooni, juhul kui teemad puudutavad kogu gruppi.

Ott Maaten

Turundusjuhi profiil

Edukad turundusjuhid on alati head suhtlejad ja pigem koloriitsed ja loovad isiksused. Andmepõhine juhtimine on viimasel dekaadil tugevalt laienenud – selleks on andnud suure tõuke digiteerimise kasv osades ärivaldkondades. Kasutusel on mudeleid, kus turundus ja kommunikatsioon on ühes, aga mõnikord on need valdkonnad ka lahus. Rahvusvahelistes ja paljude alambrändide ning ettevõtetega organisatsioonides on mõned funktsioonid tsentraliseeritud peamajja, aga igas riigis või regioonis tegutseb omakorda kohalikke olusid tundev turundusüksus või -juht.

Tarmo Noop ootab turundusjuhilt, et ta oleks hea tiimijuht ning oskaks juhtida arutelusid ja ajurünnakuid. Loomulikult on lisaks üldistele hoiakutele, nagu ausus ja kohusetundlikkus, olulised ka sellised omadused nagu avatus, loomingulisus, innovaatilisus, hea huumorimeel ja -taju. Ilma nendeta ei kujuta Noop head turundusjuhti ette ja ta tõdeb rõõmuga, et just selline A. Le Coqi turundusjuht ongi – ta ei karda kunagi ka juhile märkust teha, kui vaja.

Ott Maateni sõnul peab turundusjuht olema muidugi oma valdkonna spetsialist, aga lisaks on vaja, et tal oleks laialdased teadmised rahvusooperis ettevalmistatava ja esitatava sisu kohta ning selge ülevaade etendusasutuste toimimise loogikast. „Kindlasti tulevad kasuks muusika- ja tantsuvaldkonna tundmine ja maailmas valitsevate trendide jälgimine,“ lisab ta.

Dennis Antamo silmis on hea turundus- ja kommunikatsioonijuht avatud mõtteviisiga ning valmis proovima uusi võimalusi, kuidas klientideni jõuda. Nestes ei tohi turundusjuhil olla hirmu eksimise ees – on täiesti normaalne teha uute lahenduste proovimisel vigu, et mõista, mis töötab ja mis mitte. Vigu tuleb analüüsida, muuta tegevuskava ja seejärel uuesti ning paremini proovida. Tähtis on ka hea suhtlemisoskus, suutlikkus strateegiliselt mõelda, näha ette oma tegevuste pikaajalist mõju ning oskus teha keerulised sõnumid lihtsaks ja viia need kohale nii ettevõttes sees kui väljaspool. Maailm muutub kiiresti ja seetõttu on vaja tahet õppida ja areneda ning proovida uusi asju.

Dennis Antamo

Raul Puusepa meelest on vaja head turutunnetust, kliendi ootuste tajumist ja tulevaste soovide aimamist ning lisaks julgust tegutseda, kaasata ja vastutada. Kliendikeskse mõtlemise juurutamine kogu organisatsioonis on samuti tema arvates üks turunduse olulisemaid vastutusalasid. „Turundusjuhi roll on olla igas arendusprojektis kliendi n-ö advokaadi rollis. Mitte et me klientidele kuidagi vastanduksime, kuid vahel kipub ikka nii olema, et arendustöö käigus läheb meelest ära, kelle jaoks seda kõike tehakse,“ ütleb ta.

Pädevus ja vastutus

Üldine arusaam on, et turundusjuht on pädev vastu võtma otsuseid ja läbi viima projekte, mis on tema vastutusalas. Samas on kogu ettevõte ja juhtkond osa turundusest ja ettevõtete lõikes on tegevjuhtide seotus turundusküsimustega erinev. Ettevõtte juht on alati ka üheks peamiseks ettevõtte brändikandjaks, seetõttu sõltub tasakaal turundusjuhi otsuste ja ettevõtte juhi turundusküsimustes kaasarääkimise vahel tugevalt neid kahte rolli täitvate inimeste omavahelisest keemiast ja töökorraldusest. Turundusel läheb nii hästi, nagu läheb ettevõttel ja vastupidi.

Tarmo Noop on, nagu öeldud, turundustiimi liige, kandes ka vastutust lahenduste leidmise eest. Turundusjuht vastutab otseselt tiimitöö korraldusliku poole eest, jälgib projektide kulgu (aeg ja maht), vastutab turuanalüüsi ka turunduseelarve koostamise ja sellest kinnipidamise eest. 

Estonias on lõviosa igapäevastest otsustest delegeeritud valdkonnajuhile, eelduseks omavaheline ladus koostöö. Strateegilisi otsuseid kooskõlastatakse juhatuse esimehega.

Dennis Antamo Nestest on püüdnud kõik küsimused delegeerida otse oma meeskonnale. Tema silmis ei ole hea juht see, kes otsustab-teeb kõike üksi, vaid see, kes laseb otsustada neil, kes on oma alal kõige pädevamad. Juhina on ta otsuste juures alati vajadusel olemas. Turundusel on kinnitatud aastaeelarve ning turundus- ja kommunikatsioonijuht saab seda kasutada üsna vabalt.

Raul Puusepp Kaubamajast on grupi tasandil turundus- ja kommunikatsiooni teemadega tihedalt seotud. Ta sekkub sõltuvalt teemast rohkem või vähem. Enda ülesandeks peab ta turundus- ja kommunikatsiooni kokku sõlmimist grupi teiste strateegiliste valdkondadega, näiteks finants- ja IT-juhtimisega.

Hea koostöö aluseks on alati usaldus

Nii ka turunduse ja üldjuhi suhetes. Trenditundjate ja kliendi hääle esindajatena saavutavad turundusjuhid olukorra, kus neid usaldatakse ja neilt õpitakse. Selgesti püstitatud ootused turundusele ja selleks antud ressursid loovad keskkonna, kus töösuhe on vastastikku andev ja viljakas. Ootused turundusele on ajaga kasvanud, samuti on turul tänaseks juba palju kogemustega turundusjuhte. Aga vaatame, mida juhid on oma turundusjuhilt õppinud…

Raul Puusepp

Tarmo Noop: „Olen õppinud meie turundusjuhilt, kuidas igas olukorras väärikaks jääda ja kui tähtis on arvestada teiste inimeste arvamusega. Kindlasti olen temalt õppinud, kuidas inimesi kuulata (kuigi iga kord ei tule see 100% välja) ja olla üksteise vastu aus.“

Ott Maaten: „Hindan kõrgelt avatust, kiiret reageerimist, pühendumust ja usalduslikku koostööd. Inimestele tuleb anda otsuste tegemisel vabadus ja sellega kaasnev vastutus – vaid nii saab toimuda areng. Ja kui vahel tekib probleeme või raskemaid hetki, siis ei piisa tehtud vigade kritiseerimisest, vaid tuleb appi minna.“

Dennis Antamo: „Olen oma turundus- ja kommunikatsioonijuhilt palju õppinud. Ta on terav ja hea isiksus, kellel on suurepärased ideed. Ta on valmis ka mulle väljakutseid esitama ja põhjalikult argumenteerima, kui seda vajalikuks peab. Olen loonud avatud töökultuuri kõigile töötajatele. Neil on võimalus vabalt oma ideid-arvamusi avaldada ning ennast kuuldavaks teha. Usun, et oleme ühistes otsustes tugevamad.“

Raul Puusepp: „Sageli arvatakse, et turundus – see on ju imelihtne. Meil kõigil on selles valdkonnas peaaegu kõige kohta oma arvamus. See on muidugi ühelt poolt hea, sageli tõesti koorub nendest arvamustest ja lihtsatest ettepanekutest väga õige ning elegantne lahendus. Tegelikult on siiski oluline leida meeskonda professionaalid, kes suudavad tajuda suurt pilti, näha pikka ajahorisonti ning orienteeruda samas väga kiiresti jooksvates teemades. Turundusjuht peabki leidma sellised inimesed enda kõrvale. Ja neid siis usaldama.“

Kokkuvõte

Turunduse juhtimise võimalusi on palju. Õnnestumise aluseks on ikkagi kogemus, mille aluseks on edulood, aga ka läbikukkumised. Turundusjuhid ütlevad vahel, et neid ei kuulata vajalikul määral või et nende roll ettevõttes võiks olla suurem. Turundusjuhid, võtke siis see roll! Tippjuht peab tugevast turundusjuhist väga lugu. Nii saab aktiivselt osaleda ettevõtte juhtorganites ning vastutada nii tootearenduse, müügi kui ka brändingu eest.

Turundusjuhid ütlevad vahel, et neid ei kuulata vajalikul määral või et nende roll ettevõttes võiks olla suurem. Turundusjuhid, võtke siis see roll!

Ettevõtte juhina kaasaksin oma tiimi laia profiiliga turundusjuhi, kes saab sügavuti aru ärimudelist ja selle arendamisest. Nõudke turundusjuhilt kasvõi kaasvastutust müügi eest, muidu on oht, et ta jääb nautima lihtsalt ilusaid kampaaniaid või rõõmsat kliendiüritust. Küsige turundusjuhilt, mida kliendid räägivad. Milline on ettevõtte valdkonna homne päev? Turundust tuleb juhtida usalduse, aga ka faktide pealt – laske turundusjuhil plaanid alati numbriliselt toestada ning hiljem tulemusi analüüsida. Turundus on investeering, mis peab olema kasumlik ja mõõdetav.

Juhina mõtleksin veel turundusjuhi karjääri peale. Kas temast võiks saada kunagi kogu ettevõtte juht? Kas tal on see ambitsioon? Annaksin talle suurema vastutusega ülesandeid, sest laiem pilt annab võimaluse teha edukat turundustööd. Delegeeri, aga kontrolli! Kõlab vanamoeliselt, aga turundusinimest juhtides on vaja ka ise põhilisest mehaanikast aru saada. Ja tegelikult on see ka väga põnev!

Kommentaarid on suletud

Antud lehekülg kasutab küpsiseid, et parandada teie kasutuskogemust. Lehe sirvimise jätkamisel nõustud meie küpsiste kasutamise tingimustega. Sain aru Loe lähemalt