fbpx

Uus juht. Turunduse planeerimine ja mõõtmine

Efektiivseks igapäeva juhtimiseks on mõistlik oma tegevust planeerida ehk ise juhtida oma päeva, selle asemel et lasta päeval ennast juhtida. Sarja kolmandas loos vaatleb Mari-Liis Vaher lähemalt tegevuste planeerimist ja tulemuste mõõtmist turunduses.

Ettevõte, kes ei planeeri turundust, pole selle väärtust mõistnud 

Ühegi juhi eesmärk pole aega ja raha asjatult kulutada, mistõttu tuleb mängu planeerimine kui parim ressursside juhtimise tehnika. Kui strateegia on see, mis ütleb meile, kuhu me peame minema, siis plaan on teejuht ehk tegevuste jada sinna jõudmiseks. Kui me ei tea, kuhu minna ja kuidas, siis teeme ühte või teist asja pigem seetõttu, et „nii on alati tehtud” või „teised teevad ka nii”.

Turunduse planeerimisel on kõige olulisem läbi mõelda vastused küsimustele miks, mida ja millal me teeme. Kui plaan vastab küsimusele „Mida me teeme?” ja ajakava küsimusele „Millal me seda teeme?”, siis mõõdikute jälgimine annab vastuse küsimusele „Miks me seda teeme?”. Seega turunduse parimaks juhtimiseks vajame nii plaani, ajakava kui ka mõõdikuid, vastasel juhul raiskame igal juhul oma aega ja raha. 

„Pool reklaamile kuluvast rahast läheb raisku; häda on selles, et ma ei tea, kumb pool.” 
John Wanamaker

Turundustegevuste planeerimisel on üks võimalik lähenemine SMARKETING põhimõte, mille eesmärgiks on luua püsiv ja ettevõtte huve arvestav teejuht. Selle akronüümi taga on tähtede kaupa kriitilised valdkonnad, millele tegevusplaani koostamisel keskenduda tuleb:

 • S = sales and service ehk müük ja teenindus. Turundus toimib alati käsikäes eduka müügi- ja teenindusprotsessiga. Kui turunduse, müügi ja klienditeeninduse vahel puudub koostöö, avatus ja ühtsus, siis tõenäoliselt klient pettub mingis etapis. Kui lihtsustatult loob turundus kliendi huvi toote või teenuse vastu, siis müügi roll on abistada otsustusprotsessis, sellele järgneb omakorda tagasiside küsimine ja klienditeeninduse müügijärgne tugi. Tagasiside on omakorda sisendiks toote- ja teenusearenduse ning turundussõnumite korrigeerimise jaoks, et kogu kliendi teekond oleks ootuspärane (või isegi ületaks ootusi), meeldiv ja jagamist väärt (Word of Mouth Marketing ehk soovitusturundus). 
  • Märksõnad: müügi- ja teenindusprotsessi toetamine, sh klienditugi ja järelteenindus.
 • M = metrics ehk mõõdikud. Tulemused on seotud sellega, mida mõõdetakse. Mõõdikud peavad kajastama ettevõtte eesmärke ja peegeldama igal ajahetkel hetkeseisu. Mõõdikud aitavad hinnata turundustegevuste tulemuslikkust ja on aluseks täienduste-paranduste tegemisele (vastates küsimusele, miks me midagi üldse teeme). Mõõdikute hulka kuulub ka turunduseelarve ja -tegevuste kuluefektiivsus, aga tasub meeles pidada, et mõõdikud näitavad suunda, ent ei pruugi anda alati edasi täielikku pilti. Seetõttu tasub vältida rutakate otsuste tegemist ja kaaluda ka teisi aspekte (vt järgmisi punkte).
  • Märksõnad: mis on põhinäitaja(d), mida peaksime igakuiselt jälgima, et oma eesmärke saavutada. Nt uute kontaktide, päringute, kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia jälgijate, veebiseminaride osalejate, võrgustiku kaudu tulnud kontaktide vms arv.
 • A = audience ehk avalik kuvand. Avalik kuvand mõjutab sihtrühma meelsust ja otsust ettevõtte kasuks. On oluline, et ettevõttel oleks positiivne kuvand ja laialdane tuntus ka sihtrühmaväliselt. Siin on olulised PR, järjepidev sisuturundus, avalikud esinemised ja tunnustus, tagasiside uuringud, koostöö mõjutajatega (influencer’id).
  • Märksõnad: mis teemadel soovime olla turul arvamusliidrid, mis on meie põhisõnum ja kes võiksid olla positiivsed kõnelejad või esindusisikud.
 • R = research ehk uuringud. Iga strateegiline otsus peab põhinema andmetel, mitte kõhutundel. Selleks on tarvilik regulaarne auditeerimine (turunduse audit), võrdlus konkurentidega, sihtrühma uuringud, trendianalüüs, valdkonna statistika talletamine, uude ideede-toodete-teenuste testimine enne lansseerimist.
  • Märksõnad: teadlik kanalite valik ja oskus küsida kuulaja, vaataja, külastaja numbreid partneritega koostöös.
 • K = knowledge ehk teave. On oluline, et uuringute kaudu saadud uut teavet analüüsitakse ja pannakse paika edasine tegevusplaan (et uuringut ei tehtaks lihtsalt tegemise pärast). Teabe kogumine on aluseks toodete-teenuste uuendamise, müügikampaania loomise, klienditeeninduse parandamise, sobivate kanalite määramise jaoks jne. 
  • Märksõnad: info ja inspiratsiooni kogumine mitmetelt osapooltelt ja ettevõtte seest, sh müügimehed, klienditeenindus jpt.
 • E = emotions ehk emotsioonid. Kõikide tegevuste keskmes peavad olema inimesed: töötajate heaolu, klientide rahulolu, positiivne emotsioon sihtrühmas jne. Nii era- kui ka ärisektoris taandub lõpuks kõik inimtasandile ja suhete väärtustamisele. Turunduse võimaluseks on siin teadlikult sisuga luua positiivseid emotsioone, lisaks on müügil ja klienditeenindusel võimalik luua lojaalsust ja pikaajalist koostööd klientide ja partneritega.
  • Märksõnad: tagasiside küsimine ja panustamine järelteenindusse.
 • T = target group ehk sihtrühm. Sihtrühma ja ideaalse kliendi defineerimine aitab tegutseda eesmärgipärasemalt ja tulemustele orienteeritult. Oluline on eristada iga sihtrühm (äri- ja eraklient, tema generatsioon, huvid, hirmud, väljakutsed, eesmärgid, tüüpiline meediakasutus, liikumistrajektoor jms).
  • Märksõnad: kliendiprofiilide loomine ja tegevuste vastav planeerimine.
 • I = industry ehk valdkond. Millised on valdkonna normid ja üldine suund? Millised on avalikkuse ootused valdkonnale? Millised on valdkonnas töötavate inimeste ootused arengusuunale? Millised välised tegurid mängivad veel võtmerolli valdkonna võimalike muutuste korral? Need on mõned küsimused, millele tuginedes on võimalik ettevõtet kaitsta potentsiaalsete ohtude eest ning ühtlasi kasutada ära valdkonnas tekkivaid võimalusi.
  • Märksõnad: kas on mingi kindel valdkonna suund (mõni uus tehniline lahendus nt), millesse on vaja panustada.
 • N = networking ehk kontaktvõrgustiku loomine. Strateegia elluviimine tugineb headele suhetele tarnijate, peamiste mõjutajate ja teiste mõtteliidritega, kes määravad ettevõtte professionaalse maine. Nende võtmesuhete arendamiseks on vaja struktureeritud lähenemisviisi ja see peab olema järjepidev.
  • Märksõnad: kas ja kus võrgustikes ning kui tihti peaksime olema aktiivsed.
 • G = goals ehk eesmärgid. Iga strateegia aluseks on eesmärgid, nii pika- kui ka lühiajalised. Strateegia eesmärk on määratleda võimalik teekond eesmärkide saavutamiseks ning taktikalise plaani roll on lüüa see teekond lahti igapäevasteks sammudeks.
  • Märksõnad: kas meie eesmärgid on arusaadavad ja selged kõikidele töötajatele.

Sihtrühmadele saab läheneda mitmel moel: omakanalite brändimine, makstud reklaamid, sisuturundus, sotsiaalne vastutus ja kaasav turundus, suhteturundus, varjatud ja suusõnaline turundus, tehingute- ja müügikeskne turundus, kogukonna- ja tööandjaturundus, sündmusturundus, avalik kuvand, PR jne. Kõike pole vaja ja pole ka mõistlik korraga teha. Kui aga töötad planeerimise faasis kõik võimalused läbi, siis tead, mida teha ja mida mitte teha, ning hoiad kindlasti kokku aega ja raha.

PS! Kui sul on vaja kontrollnimekirja strateegia planeerimisel, siis lae alla tasuta 12-kuu turundusplaani põhi koos ajaplaani ja mõõdikute tabeliga. Seda saab vastavalt ettevõttele muuta-kohendada!


Varem on samas sarjas ilmunud „Juhtimine kui turundusstrateegia“ (veebruar 2021) ja „Turunduse audit – kellele ja miks?“ (märts 2021)

Kommentaarid on suletud

Antud lehekülg kasutab küpsiseid, et parandada teie kasutuskogemust. Lehe sirvimise jätkamisel nõustud meie küpsiste kasutamise tingimustega. Sain aru Loe lähemalt