fbpx

Miks sa just seda tööd teed?

Töö moodustab nii suure ja olulise tüki meie elust. Võtagi nüüd hetk ja küsi endalt, miks sa teed just seda tööd, mida sa teed. Katri Delimoge arutleb tähendusrikka töö teemal.

„Mu töö on nii igav ja rutiinne, ülemus on ka paras orjapidaja, palk on niru, puhanud pole sada aastat – kõik on täiesti mõttetu!“ ütleb üks tuttava tuttav. „Aga mis see on, mida siis teha tahaksid?“ uurin. „No… tahan teha midagi sellist, mis avaldaks tegelikult ka mingisugust positiivset mõju. Vot see annaks mulle päriselt ka rahulolutunde!“ tuleb kiire vastus. „Kõlab tõesti väga hästi. Kuule, aga teegi siis just seda!“ ütlen talle.

Mis see tähendusrikas töö üldse on?

Kõigepealt on oluline selgeks teha, et õnnetunne ja tähendusrikkus on sisuliselt siiski mõneti erinevad asjad. Õnneliku elu keskmeks on meie enda heaolu ja nauding, seejuures igasuguseid ebamugavusi vältides. Tähendusrikka elu kontseptsioon põhineb mõjusal panustamisel millegi-kellegi teise heaks (nt pere ja lähedased, loodus ja keskkond, ettevõte ja meeskond, kogukond või lausa terve maailm). Tähendusrikkas elus pole sugugi võõrad sellised nähtused nagu stress, tohutu pingutamine ja raskuste ületamine. Küll aga on tõsi, et tähendusrikas elu (ja töö) pakub üldjuhul pikemaajalist positiivset tulemit. Jah, sealhulgas ka õnnetunnet.

Ehk siis lühidalt ja lihtsalt: tähendusrikas on töö, millel on positiivne mõju millelegi enamale kui meile endale. Sellega kaasnevad veelgi parem töösooritus, suurem pühendumus ning isiklik sügav rahulolu tehtuga. Tähendusrikas töö on elada oma elu tähenduslikult, mis taandub järgnevale: „sa oled vajalik ja väärtustatud”, „sa tunned, et oled oma organisatsiooni osa” ning „sa tunned, et muudad päriselt oma panusega asju paremaks”. Ja et asi oleks veel selgem…

Kas tähendusrikas töö…

on „lihtsalt midagi pehmet ja toredat“, mis võiks olla, aga ei pea ilmtingimata olema?

Tõepoolest, elada saab ju igat moodi nagu ka töötada. Aga kas sa ei vaja oma ellu midagi tähtsat ja olulist, mis võimaldaks sul oma otsese panuse abil midagi paremaks muuta? Kas sellesse olulisse panustamine ja selle teadmine ei muudaks sind veelgi õnnelikumaks? Kas see võiks aidata sul saada veelgi professionaalsemaks ja üldse paremaks inimeseks? See teema oli väga aktuaalne juba dekaadi eest, mida kinnitasid ka Gallupi 150 riigis läbiviidud heaolu küsitluse tulemused. Tõsi see on, et meie elus mängivad olulist rolli kõik väga inimlikud vajadused: majanduslik turvalisus, tervis ja rahulolu, head suhted ning kuuluvustunne. Küll aga selgus Gallupi uurimusest, et professionaalid, kes saavad igapäevases töös rakendada oma tugevaid külgi, tunnevad, et panustavad seeläbi ka ühtlasi millessegi tähtsasse. Ja selle tulemina on nad üldjuhul kaks korda edukamad teistes eluvaldkondades. Bates-Gallupi uurimus tähendusrikka töö teemal leidis veel, et inimesed, kes tajuvad oma töös suuremat tähendust, kogesid üldist heaolutunnet lausa 10 korda enam kui teised, kes seda tähendust oma töös ei näinud. Teisisõnu: me tõesti vajame tähendusrikast tööd.

on kõigi jaoks täpselt ühesugune?

Kaugeltki mitte, sest tähendusrikkus juba iseenesest on väga isiklik, sõltudes väärtushinnangutest ja maailmavaatest. Pole olemas ühest valemit, et see või teine töö on iga selle planeedi elaniku jaoks võrdselt (kui üldse) tähendusrikas. Seda enam, et tegelikkuses saab tähendust leida ja seda enda jaoks vastavalt defineerida absoluutselt igas ettevõtmises, olgu tegu siis müügiinimeste, muusikute, prügiautojuhtide või heategevustöötajatega. See on selge konkreetse inimese isiklik korrelatsioon tema ja ta töö vahel. Kas see miski on ikka tema MIKS ja kui mitte, siis MILLINE see tegelikult on ja KUIDAS selleni jõuda.

on pigem siiski südametunnistuse asi, mitte tasuv ettevõtmine?

USAs asuva coaching’u-ettevõtte BetterUp uurimuse kohaselt on 9 inimest 10st valmis leppima tähendusrikka töö nimel väiksema tasuga. Veelgi täpsemalt: nad oleksid valmis loobuma 23% terve eluaja teenistusest selle nimel, et teha midagi, mis on päriselt ka oluline. See ongi tinginud sotsiaalse arusaama, et tähendusrikas töö ei saa ju siis sellisel juhul kuigi tasuv olla. PayScale viis enam kui 2 miljoni töötaja hulgas läbi uurimuse, millest nähtus, et kõrgemapalgalised professionaalid (sh kirurgid, anestesioloogid) olid välja toodud ka 10 kõige tähendusrikkama ameti nimistus. Seega ei saa väita, et konkreetse töö tähendusrikkus või selle puudumine inimese jaoks on alati tasunumbris kajastatud.

on kõrgema staatuse privileeg?

Et oled jõukas ja edukas ning siis on palju kõiksugu ressursse (ajast kuni rahani), et maailma paremaks muuta? Siiski tuleb tõdeda, et tähendusrikka töö tegemine pole peenemal staatusel põhinev privileeg. Tõepoolest, kui hea haridus, oskused-teadmised ja isikuomadused võivad luua eelduse ning eelise tähendusrikka töökoha saamiseks ning selle raames enda realiseerimiseks, taandub kõik siiski inimesele endale ja sellele, milline tähendus ning väärtus tema tööl on. Selle tarvis ei pea olema Sir Richard Branson! Näiteks teenindussektoris tegutsevad inimesed annavad kas kaudselt või otseselt lisaväärtust positiivse elamuse ja/või ka heaolu loomise näol teistele. Ka ei tähenda see siinjuures sugugi mitte seda, et tähendusrikkuse tagamiseks edasises karjääris (kui seda ei suuda just olemasolevas tuvastada) on nüüd ainuvõimalik naasta kooli uut ametit omandama ning kõik oma töised ja isiklikud plaanid ümber muuta. Tegelikult saab igaüks ka oma olemasolevas töös soovi korral tähendust leida. Seega enne, kui hakkad kogu oma elu ümber ehitama, proovi kolme meetodit, mis võivad aidata sul oma töö tähendust leida:

  1. Oma mõttemalli muutmine, mille aluseks on vastuse leidmine miks-küsimusele. Mis on sinu suurim panus selle töö läbi, ükskõik kas see mõju avaldub otseselt või kaudselt? Miks see on sinu jaoks oluline?
  2. Oma ülesannete muutmine või nende varieerimine. Kuidas sa saad oma tööd põnevamaks muuta, et avaldada positiivset mõju teistele ning saada ka ise sellisel moel hea elamuse osaliseks?
  3. Koostöösuhete muutmine kolleegide, ülemuste ja/või klientidega. Kuidas sa oma sidusrühmadega suhestud ja kuidas te saate üheskoos muuta oma panuse tõeliselt mõjusaks? Kuidas sa lood teiste sedasama taotlevate inimestega sideme, mis omakorda avaldab positiivset mõju teie kõigi tööle ja loob suurema tähenduse teie kõigi elule?

Tähendusrikas = produktiivne = edukas!

Ja õnnelik veel pealekauba! Tähendusrikas töö võimaldab meil ennast realiseerida, sest kui töö pakub just meie jaoks sobivat väljundit, vastab meie väärtushoiakutele ja on mõjus, siis sellest tulenev suurenenud produktiivsus ning pühendumus tagavad ka edu. Õnnetunne saavutustest ja panusest aga loob üldise heaolutunde. Nii et, miks sa ikkagi just seda tööd teed, hea lugeja?

Kommentaarid on suletud

Antud lehekülg kasutab küpsiseid, et parandada teie kasutuskogemust. Lehe sirvimise jätkamisel nõustud meie küpsiste kasutamise tingimustega. Sain aru Loe lähemalt