fbpx

Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur on üks Unistuste Tööandja 2020 konkursil osalenud ettevõtetest ja ühtlasi avaliku sektori võitja . Director toob teieni info, mida ütlevad ettevõttes töötavad inimesed oma tööandja kohta. Kiitused on kogutud perioodil detsember 2019 kuni jaanuar 2020.

Organisatsiooni taustainfo:

Meie ülesanne on teostada keskkonnaseiret, pakkuda õigeaegset ja usaldusväärset keskkonnateavet, (ilma)prognoose ja hoiatusi. Meie tegevus loob eeldused tasakaalustatud otsuste vastuvõtmiseks keskkonnapoliitika kujundamises, ettevõtluses ja kõikide elanike igapäevaelus. Oma tegevuses oleme seadnud eesmärgiks olla oma suhtumisega keskkonda eeskujuks teistele organisatsioonidele. Meil töötavad inimesed, keda ei ühenda mitte bürokraatia ämblikuvõrk, vaid kirg keskkonna ja looduse vastu. Keskkonnaagentuur koondab oma ala parimad spetsialistid meeskonnaks, mis kindlustab Eestile keskkonnateadliku tuleviku.

Töötajate arv: 197

JUHTIMINE

 • Keskkonnaagentuuri organisatsioonikultuur võiks olla eeskujuks igale avaliku või erasektori organisatsioonile, ka kõige progressiivsemad leiaks siit midagi, mida eeskujuks võtta, see innustab pühenduma ja oma panust andma.
 • Keskkonnaagentuuris on väga hea ja tore kollektiiv. Juhtkonna poolt toetatakse töötajate tegemisi ja ettevõtmisi, et väärtustada tööelu/eraelu ning samuti näeb juhtkond vaeva, et olla parim tööandja ning on selles küllaltki leidlik. Usun, et paljudel teistel asutuste/ettevõtete juhtkondadel oleks õppida meie asutuse töötajate põhisest lähenemisest.
 • Asutus, kus olulised on töö tulemused, mitte kindlalt reglementeeritud viis, kuidas nendeni jõudma peab. Suur ühele suurele missioonile pühendunud kollektiiv.
 • Keskkonnateadlikuse levitajad ühiskonnas, kus väljaminev info toetub faktipõhisusele. Töötajad on selle saadikuteks – nad on hingega teema juures ning töökoht soosib ja tunnustab sellist mõtteviisi levitamist.
 • Sihikindel, ambitsioonikas ja uuendusmeelne, seejuures panustades nii oma töötajatesse kui ühiskonda.
 • Igakülgne toetus tööalaste katsumuste elluviimisel. Võimalus tegeleda kaalukate väljakutsetega. Ühendab töö ja hobi.
 • Keskkonnaagentuur koondab oma ala parimaid spetsialiste. Toetab inimeste arengut ja panustab igakülgselt kaasaegse töökeskkonna loomisel.
 • Avatud arengule ja innovatsioonile. Tagab võimalusi töötajate arendamiseks nii Eestis kui ka väljas poolt Eestit.
 • Keskkonnaagentuuris on hea töötada, kuna vajalike asjade tegemise juures ei kammitseta spetsialisti liigse bürokraatiaga. Inimesed saavad oma mõtteid avaldada ja neid ka arvestatakse. Meeldib paindlikkus oma tööaja kasutamise osas.
 • Ääretult meeldiv ja vastutulelik õhkkond. Kõik on mõistvad ja arusaajad. Töötajatele pakutakse ja võimaldatakse arenguvõimalusi.
 • Paindlik, uutele ideedele avatud, mõistliku ellusuhtumisega, ratsionaalne.
 • Meie asutus teeb kõik selleks, et meie tarkadel, tublidel inimestel oleks siin võimalus areneda ja üheskoos teha suuri asju.

KAUGTÖÖ

 • Tööandja võimaldab teha tööd väga paindlikult, võimalik on kaugtöö.
 • On võimalik paindlikult ja mugavalt tööd teha kontoris/kodus/teises linnas. Ettevõte on innovaatiline ja ettevõtlik.
 • Noore lapsevanemana on võimalus töötamist jätkata, sest tööandja võimaldab kaugtööd ja otsene ülemus suhtub mõistvalt ka kodukontorist töötamisse.
 • Paindlik tööaeg – kõik vajalikud eraasjad saavad töö kõrvalt tehtud. Heasoovlik ja kokkuhoidev kollektiiv.
 • Tööandjana hindab asutus töötajate peresid ning võimaldab kaugtööd, et inimesed saaksid vajadusel olla rohkem perega ning ühtlasi soodustab see kaugete piirkondade inimeste töötamist – paljud käivad tööle erinevatest Eesti nurkadest! Seega ei ole see tavaline asutus vaid pigem kogukond, kus igaüks on olulise väärtusega. See pole vaid sõnakõlks, seda on tunda.

KESKKONNA HEAOLU JA MISSIOONETUNNE

 • Ettevõtte annab piisava osa keskkonna säästlikusse, on suunatud uuringutele inimeste heaks. Õhkkond ettevõttes on sõbralik, lahe. Tunda on, et töötajat hinnatakse.
 • Keskkonnaagentuur vastutab riigis oluliste teemade eest nagu nt metsandus, ilm ja elusloodus. Tööandjana on paindlik ning uudse lähenemisega ja töötajast hooliv.
 • Põnev ja tänapäevaseid keskkonnaprobleeme arvestades väga aktuaalne ja tuntavalt kasulik töö; kaugtöö võimalus;
 • Ühiskonnale eluliselt tähtsate andmete koguja, väärindaja ja allikas – organisatsioon, mis peab ühtaegu tähtsaks oma missiooni kui ka töötajaid, suudab seada ambitsioone ja nende täitmise suunas liikuda.
 • Alati maksimaalne panus ühiskonna hüvanguks läbi loovuse, leidlikkuse ja üksteisest hoolimise.
 • Keskkonnaagentuur, see on seltskond oma ala asjatundjaid ja fänne, kelle jaoks keskkonnateemad on eelkõige hobi ja eneseväljendus
 • Parim koht Eestis, kus eriala spetsiifiliselt end rakendada ja samas on tööl väärtus laiemalt kogu kogukonnale Eestis.
 • Keskkonnaagentuur on üks väheseid kohti, kus saab üldise huvi ilma vastu muuta oma elukutseks.
 • Väga palju panustatakse töötajate väärtustamisse ja hea töökeskkonna loomisesse. Tööandja motiveerib töötajaid aru saama meie töö olulisust ühiskonnale kui ka endale, milleks on looduskeskkonna säilimine.
 • Keskkonnaagentuur on asutus, mis tegeleb oluliste andmete väärindamisega, et teha parimaid poliitilisi otsuseid keskkonna hoidmiseks.

TÖÖTAJATEST HOOLIMINE

 • Meil on oma jõusaal, saun, pakutakse puuvilju, korraldatakse põnevaid loenguid ka töövälistel teemadel. Olemas on lastetuba, kuhu saab lapse jätta mängima, kui endal kiire koosolek.
 • Paindlik ja töötajasõbralik tööandja. Korraldab toredaid ühisüritusi ning hoolitseb töötaja nii vaimse kui füüsilise tervise eest erinevate pakkudes erinevaid soodustusi, koolitusi jms.
 • Uuendustele ja tulemustele suunatud asutus, kus tähtsal kohal on ka töötajad. Loodud soodsad tingimused tööl käimiseks ja puhkepauside pidamiseks: kaugtöö võimalus, lastetuba, puhkenurgad, kööginurgad, ühisüritused jmt.
 • Asutuse meeskond on ühtehoidev ja innustunud.
 • Keskkonnaagentuuris töötavad oma ala spetsialistid, kellele töökoht tagab parimad vahendid ja võimalused, et nad saaksid oma tööd teha hästi. Meil hoolitsetakse inimese tervise ning heaolu eest. Samuti pakub tööandja konkurentsivõimelist palka ning uusi väljakutseid.
 • Kiidan, et otsitakse uusi võimalusi, lahendusi, hoolitsetakse töötajate eest ja vaadetakse tulevikku.
 • Avatud, innovatiivne, peresõbralik. Mida paremat tahta!
 • Minu tööandja annab mulle võimaluse panustada just enda parimaid teadmisi, samas saan ka õppida ja arendada ennast. Olulisim on minu jaoks see, et mul jääb töö kõrvalt aega isikliku elu jaoks. Tööandja on väga paindlik puhkuste korraldamisel, olgugi et tegu on suure organisatsiooniga.
 • Väga lahe on, et mõeldakse lastega peredele, innustatakse tegelema spordiga jne.
 • Igati soliidne asutus, töötan siin juba kakskümmend aastat!
 • Oma ala tippekspert riigis.

Kommentaarid on suletud

Antud lehekülg kasutab küpsiseid, et parandada teie kasutuskogemust. Lehe sirvimise jätkamisel nõustud meie küpsiste kasutamise tingimustega. Sain aru Loe lähemalt