fbpx

Audentes

AS Audentes on üks Unistuste Tööandja 2020 konkursil osalenud ettevõtetest. Director toob teieni info, mida ütlevad ettevõttes töötavad inimesed oma tööandja kohta. Kiitused on kogutud perioodil detsember 2019 kuni jaanuar 2020.

Organisatsiooni taustainfo:

AS Audentes on usaldusväärne partner inimese mitmekülgse ja tasakaalustatud arengutee kujundamisel. Audentes on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud haridus- ja spordikeskus, mis pakub kvaliteetset haridust ning mitmekesiseid arengu- ja sportimisvõimalusi kaasaegses arenevas maailmas. Nende väärtusteks on tarkus, tervis, tasakaal. Lähtume põhimõttest, et teadmised ja füüsiline aktiivsus peavad olema tasakaalus. Audentese filosoofia kohaselt tugevdab keha ja hinge harmoonia tervist ning vaimu.

Töötajate arv: 250

JUHTIMINE

 • Töötan asutuses, kus on sõbralik ja üksteist toetav kollektiiv ning innustavad ja motiveerivad juhid. Tean, et mind usaldatakse ja minu arvamus loeb. Sõbraliku kollektiivi kujundamine ja hoidmine on tööandjal väga hästi õnnestunud. Sellistes tingimustes on ka töötulemused head. Austatakse nii üksteist kui oma õpilasi ning lapsevanemaid.
 • Minu tööandja usaldab mind ja toetab igakülgselt. See on üks põhjus, miks olen jäänud Audentesesse tööle ka pärast elama kolimist teise linna. Teine põhjus on ettevõttes loodud suurepärane mikrokliima ja head suhted siin töötavate inimeste vahel.
 • Ma otsisin sellise väärtusskaalaga tööandjat, kus mul oleks toetav juht, kus hinnataks oma peaga mõtlemist ja ajaplaneerimise lubamist, kellele ma saaks vajadusel minna ja tunnistada, et ma ei oska, ei tea, ei saa hakkama ning kellega ma saaks samas rakendada omaenda väärtuspõhimõtteid – olla aus ja võtta vastutus.
 • Otsene ülemus on hästi meeldiv ja vastutulelik. Tänu tema juhendamisele oskan ma nüüd oma tööd väga hästi. Suurepärase töötajate juhtimise tõttu on kollektivist saanud head sõbrad.
 • Avatud uste poliitika- kõigil on alati võimalik omavahel võrdsel tasemel suhelda sõltumata ametipositsioonidest. Tunnustus ja tugi – mitte ainult ülevalt alla, vaid ka alt üles ja horisontaalselt.
 • Audenteses on võimalik igal töötajal end tööalaselt maksimaalselt realiseerida: julgetakse toetada uusi ideid ja seni käimata teid, pakutakse igakülgset tuge ning abi, enne kui sa seda küsidagi jõuad, soositakse vastutuse võtmist, välditakse liigset kontrolli. Meie kollektiiv on kujunenud ühtseks seltskonnaks, koos veedetakse sageli ka vaba aega.
 • Mitme pea ja näoga pere, millel on üks tugev keha. Alati lahendusi leidev ja võimalustega juhtkond.
 • Hea, sõbralik ja toimiv koostöö kolleegide ja juhtidega. Hea kommunikatsioon asutuse siseselt.
 • Minu tööandja suhtub töötajatesse ja õpilastesse väga sõbralikult ja mõistvalt. Olen 70 aastane ja palju juhte näinud. Meie kooli juhtkond on imetlusväärne.
 • Juhid hindavad kõigi panust, meil on mitme üksuse vaheline hea koostöö, töötavad avatud inimesed.
 • Värske audenteslasena kogen iga päev suurt rõõmu ja hea sünergiaga koostööd. Audentesel on selge visioon, igapäevategevused on eesmärgistatud ja tulevikku vaatavad. Agiilne ja kaasav juhtimine on aidanud luua suurepärase õhustikku ja keskkonna, kus soovitakse panustada.
 • Juhtkond tunneb huvi töökeskkonna parandamise vastu, uurib töötajate rahulolu kohta. Põhjendatud kriitiline hoiak – selle avaldamine ei ole probleem.
 • Kiidan tööandjat usaldusliku atmosfääri eest, kus töö on kogu personali heaks organiseeritud väga kõrgel tasemel. Iga töötaja püüab antud tingimustes näidata oma professionaalsust ja saavutada oma töös häid tulemusi.
 • Minu tööandja on valmis alati mind ära kuulama, on mõistev ja mõistlik. Veel on minu tööandja uuendusmeelne ja soovib alati olla parim kliendile.
 • Audentes on väga hea tööandja. Juhtkond usaldab töötajat ja võimaldab tegutseda loovalt.

TÖÖKESKKOND JA MEESKOND

 • Kaunis töökeskkond, head kolleegid ja head õpilased.
 • Toetav, sõbralik ja mugav töökeskkond.
 • Sõbralik ja motiveeriv töökeskkond.
 • Meil on toredad kolleegid ja erilised õpilased.
 • Olen uus töötaja (umbes nädala töötanud) ja töökaaslased ning ülemused on äärmiselt sõbralikud ja abivalmid olnud. Kohe toimus ka jõulupidu ning nii seal kui ka tööl on mind hästi vastu võetud. Ma ütleks, et isegi ootamatult sõbralikud on minuga oldud ja see tekitab hea tunde.
 • Head töötingimused. Suurepärane töökollektiiv.
 • Audentes loob õpetajale meeldiva töökeskkonna. Kogu meeskond on toetav, heatahtlik ja innovaatiline. Koos vastutame suurte asjade eest.
 • Toetavad kolleegid, suurepärane töökeskkond ja elatakse põhimõtte nimel: tarkus-tervis-tasakaal.
 • Minu ülemused ja kõik kolleegid on ääretult toetavad, see teebki Audentesest unistuste tööandja. Alati tulen hea tundega tööle, isegi puhkuse ajal jalutan töökohast hea tundega mööda 😀 (see on juba näitaja)
 • Töökeskkond on väga sõbralik ja toetav, suhtutakse kõigisse võrdselt.
 • Väga hea töökeskkond ja abivalmid inimesed.
 • Tööandja on komplekteerinud väga ühtehoidva kollektiivi, väärtustab ja hoolib igast oma töötajast. Suur rõõm on igal hommikul tööle minna, sind innustatakse hea sõnaga ja usaldatakse, mis motiveerib ka endast parima andma. Loovaid ideid hinnatakse ja kerge on edasi areneda. “Tarkus, tervis ja tasakaal”- sellest motost tõepoolest lähtutakse ja see saadab igapäevaseid tegevusi. Olen nii õnnelik ja tänulik, et saan Audentese töötada!
 • Audenteses on väga hea töökeskkond – nii füüsiline keskkond kui ka vaimne keskkond. Sõbralik ja toetav juhtkond ja kollektiiv.
 • What makes Audentes the best place to work is each person working here. The professional standard is very high, but the personal is even better.
 • Usaldusväärne tööandja, kes pakub oma töötajatele parimaid töötingimusi.
 • Üksteist toetav meeskond. Me oleme tegelikult ka oma ettevõtte väärtuste kandjad (tarkus tervis, tasakaal). Hea huumor, ühised üritused ja perede kaasatus on osa meist. Nutikus ja uuendusmeelsus iseloomustab nii töötajaid kui õpilasi! Rõõmus meeskond!
 • Aktiivne ja intelligentne kollektiiv, kellega lahenevad kõik probleemid hea suhtluse kaudu.
 • Hästi aktiivne, rõõmsameelne ja positiivne keskkond, mis on suunatud tulemusele
 • Väga mitmekesine töökeskkond, kus esineb mitmeid erinevaid situatsioone igapäevaselt. Ühendatud on kaks suurt valdkonda – sport ja haridus.

TÖÖTAJATE EEST HOOLITSEMINE

 • Audenteses töötades saan olla loov ja loominguline, vaba oma otsustes, mind märgatakse ja tunnustatakse
 • Tööandja väärtustab oma töötajaid. Ükski mure pole kunagi liiga suur ega väike. Alati aidatakse üksteist ning püüeldakse ikka parima tulemuse poole.
 • Minu tööandja on loonud suurepärased tingimused, et saaksin teha oma tööd õpetajana. Samas hoolitseb Audentes ka töötajate tervise eest pakkudes soodsaid sportimisvõimalusi ning ka toredaid väljasõite ja üritusi töövälisel ajal.
 • Olen töötanud 14 aastat Lastekooli õpetajana ja olen kogu aeg tundnud toetavat suhtumist, vastutulekut minu vajadustele, hoolivust lastest ja lastevanematest, hoolitsust oma töötajate eest – spordi- ja ravivõimalused, ühisüritused, ekskursioonid, tähtpäevade tähistamised.
 • Audentesel on väga head soodustused töötajatele ja pereliikmetele oma teenuste kasutamisel, Ühised traditsioonilised üritused üle mitme üksuse (jõulupidu, sügispiknik), ühtne kollektiiv, austusega suhtuvad ülemused, koostöö erinevate üksuste vahel, et oleks üks tervik.
 • Audenteses hoolitakse. Ükskõik siis kas õpilastest, õpetajatest, kolleegidest või maailmast. Üldine suhtumine on selline, et me siiski teeme seda õpilaste jaoks ja pärast, iseenda jaoks ja pärast jne. Ja ikka ja alati püütakse leida parim ning kõigile sobiv lahendus. Sellele lisaks on Audentes uuendustele avatud ja jälgib või vähemalt proovib jälgida seda kõige viimasemat suunda, Kusjuures seal juures säilitatakse ikka ka nö talupojatarkus. Minule kui õpetajale annab see igal juhul vabaduse oma asja teha parimal võimalikul viisil kasutades täpselt neid vahendeid ning võimalusi, mida mul vaja on. Mulle väga meeldib õpetaja olla ja töötamine Audenteses on seda usku ja soovi ainult süvendanud.
 • Vahendid, et areneda ja hästi tööd teha on tagatud ning tööle saab tulla hea tujuga.
 • Pean oluliseks, et organisatsioonil on ühtne suund ja missioon (pakkuda parimat haridust), ja selle elluviimiseks saan töötajana valida ise stiili, vahendid ja meetodid. Taoline töökeskkond mõjub väga inspireerivalt ning innustab leidma veelgi loovamaid lahendusi oma töös. Innustavalt mõjuvad samuti head kolleegid, rahumeelne ja positiivne töökollektiiv ning toetav juhtkond. Toimime meeskonnana, kus erinevad ametiastmed ei tekita piiravat hierarhiat, see toetabki keskkonda, kus on mõtte -ja sõnavabadus ning julgustab oma ideedest rääkima ja neid ellu viima. Mul on küll vastutus, kuid on ka valikud. Olen kogenud tööalaste saavutuste eest palju sõnalist tunnustust ning tänuavaldust lillede, meenete ja mõned korrad ka rahalise preemia näol. Toreda traditsioonina tunnustatakse tööaasta alguses staažikaid töötajaid organisatsiooni meenetega. Korraldatakse sügispiknike ja kevadisi väljasõite, mis on olulised kollektiivi ühtsusele ja n.ö kokku kasvamisele. Tunnustan, et uute töötajate värbamisel pööratakse tähelepanu nii tööalastele kogemustele ja oskustele, kuid ka sobivusele kollektiivi. Tunnen igapäevaselt hoidvat ja lugupidavat suhtumist. Minu erialal üks parimaid töökogemusi praegusel hetkel.
 • Töötajale on loodud väga head võimalused sportimiseks.
 • Töötajad on vastutulelikud ning erinevad probleemid ja olukorrad lahendatakse kiiresti. Töö korraldus on väga paindlik, mis võimaldab mõnusat töötegemist ükskõik, mis kohas ja ajal.
 • Meil on hooliv ja usaldav tööandja. Murede või küsimuste puhul kuulatakse ja otsitakse lahendusi. On hea ja soe tunne hommikuti tööle minna.
 • Hoolivad juhid, suurepärane töökeskkond ja head kolleegid inspireerivad iga päeva tegemisi ja toetavad isiklikku arengut huvitavate koolituste ja ettevõtmiste kaudu.
 • Audentese koolis arvestatakse töötaja mõtetega, antakse võimalus nende teostamiseks. Võimaldatakse paindlikke töötamise viise, hinnatakse pereväärtusi.
 • On loodud meeldiv ja positiivne atmosfäär. Kollektiiv on sõbralik, juhtkonna tegutsemisind on inspireeriv ja edasiviiv. On tunnetatav hingega arendamine ja hoolimine.
 • Excellent communication skills, always open to suggestions, listens to all the opinions, hard-working and a good example for the team. Positive attitude, always understanding.
 • Organisatsioon on tugev ja loonud võimalused igakülgseks arenguks, kus on tagatud ka kolleegide tugi.
 • Paindlik. Ei tee takistusi enesetäiendamisel, vajadusel paindlik töögraafik.
 • Tunnen end alati oodatu ja väärustatuna. Töökoht pakub väljakutseid ja samal ajal tuge.
 • Olen valmis igal hommikul rõõmsalt tööle tõttama!
 • Hoolib töötajast, toetab tema pereelu, sportimist, emotsionaalset arengut.
 • Ma tunnen, et see süsteem kannab mind. Tunnen end siin hästi ja väärikalt.

INNOVAATILINE

 • Audentes on tööandjana tulevikku vaatav, innovaatiline ja pidevalt uusi lahendusi otsiv ettevõte.
 • Töötajad ja juhid on avatud kõikvõimalikele uuendustele ja modernsed – tänapäevaseid võimalusi “korjatakse üles” ja rakendatakse kergesti.
 • Uuendusmeelne, hooliv, paindlik.
 • Audentes on ettevõtlik ja uuendusmeelne, samas peab lugu järjepidevusest ja traditsioonidest.
 • Olulised märksõnad, kuidas kirjeldada Audentest võiksid olla uuendusmeelsus ja innovatsiooni toetamise võimalused.

Kiitused põhinevad ettevõtte enda töötajate tagasisidel oma tööandja kohta Unistuste Tööandja konkursi raames detsember 2019 kuni jaanuar 2020.

Kommentaarid on suletud

Antud lehekülg kasutab küpsiseid, et parandada teie kasutuskogemust. Lehe sirvimise jätkamisel nõustud meie küpsiste kasutamise tingimustega. Sain aru Loe lähemalt