fbpx

Naised julgemalt juhtima!

Larissa Shabunova juhib Fortaco Estoniat õigete inimeste kaudu. Ta arendab ennast pidevalt, julgeb väljakutseid vastu võtta ja on mehises valdkonnas ennast tõestades korralikult karastunud. Küsis Kadri Kütt.

 

Kuidas te ennast naisjuhina tunnete selles üsna mehelikus valdkonnas?

Nüüdseks hästi, aga algus oli väga raske. Fortaco tegutseb meeste domineeritud valdkonnas. Me toodame teraskonstruktsioone kõrgtehnoloogilisele rasketööstusele. Peaaegu 95% töötajaist on mehed. Kui rääkida laiemalt, siis ka meie aktsionärid, konkurendid, kliendid ja tarnijad on enamikus mehed. Ma ei tea selles valdkonnas ühtegi teist ettevõtet, mille tegevjuht oleks naisterahvas. Naisi leidub vaid tugifunktsioonide juhtivatel kohtadel, nagu meil on näiteks personalijuht.

 

Millal te juhiks saite?

Kui mind neli aastat tagasi tegevjuhi kohale edutati, oli see ettevõtte jaoks šokk. Keegi ei osanud arvata, et uueks juhiks saab naine, kuna Fortacot on 65 aasta jooksul vaid mehed juhtinud. Lisaks on varasematel juhtidel olnud tehniline haridus, nad on alustanud tööd insenerina ja siis karjääri teinud, tundes seega väga hästi tehnoloogiat ja protsesse. Mina olen tegelenud inimressursside ja finantsidega, nii et mõistan äri ka nende valdkondade lähtepunktist ning minu lähenemine protsessidele on teistsugune kui inseneridel.

Mu ülemus, kes edutamise ettepaneku tegi, on rootslane ja Põhjamaades on see küllaltki tavapärane, et naised on juhtival kohal. Ta ei näinud selles probleemi, kuna uskus minusse. Minu edutamine oli julge otsus, riski võtmine ja mõnes aspektis stereotüüpide murdmine. Mul oli väga hea mentor, kes aitas mul tegevjuhina alustades toime tulla. Töötajad pidid aga olukorraga harjuma ja loomulikult oli mul vaja ennast tõestada – teen seda siiani. Samm-sammult asi paranes ja nüüd tunnen end väga enesekindlalt. On ka põhjust: viimastel aastatel on Fortaco Estonia läbi teinud fantastilise arengu ja saanud Narva parimaks eksportööriks, investoriks, ettevõtteks, tööandjaks ning praktikakohaks.

 

Kui palju te aega võtsite, et seda pakkumist kaaluda?

Otsustamine võttis mul aega ligi kaks kuud. See ei olnud lihtne otsus, aga ma ei saanud ka keelduda, sest olen inimene, kes ei saa lihtsalt võimalusi käest lasta. Nägin seda kui võimalust nii karjääri kui ka isikliku arengu mõttes edasi liikuda. Andsingi siis nõusoleku, mõistes selle positsiooniga seonduvat survet, vastutust ja töömahtu.

 

Larissa koos personalijuht Svetlana Smirnovaga üritusel Ida-Virumaa Parimad Ettevõtjad 2018, kus Fortaco sai tunnustatud teise kohaga.

Kus te enne seda töötasite?

Alustasin Fortacos väga lihtsalt positsioonilt – büroo assistendi kohalt. Järk-järgult kaasati mind aga üha enam personalivaldkonna tegevustesse ja ühel hetkel edutati personalijuhiks ning pärast finantsjuhiks. Mu esimene haridus on pedagoogika ja teine rahvusvahelise ärijuhtimise alal. Lisaks lõpetasin hiljuti rahvusvahelise juhtimise magistriõppe, Global Leaderi programmi Aalto ülikoolis Helsingis. Sel erialal viiakse õpinguid läbi ka USAs Bostonis (Harvard University), New Heavenis (Yale University) ja Singapuri ülikoolides. See on aidanud mul juhtimisega seotud protsesse teise nurga alt näha ja efektiivsemalt tööd teha.

 

Teie töövaldkond on nüüd hoopis teistsugune. Kuidas te toime tulete?

Ettevõtte toodab küll teraskonstruktsioone, aga see on üldistatult siiski äri, mida on võimalik juhtida tehniliste teadmiste või inimeste abil. Ettevõtte juhtimiseks ei pea ma ise tehniline ekspert olema. Mina juhin Fortacot inimeste kaudu, kes tunnevad siinseid protsesse ja on kursis kõikide tehniliste detailidega. Minu ülesanne on tagada, et sobivad inimesed oleksid õigel kohal, neid innustada ja nii neid kui ka koostööd arendada, et nad võiksid parimaid tulemusi saavutada. Arvan, et üldjuhul on see juhtimisstiil iseloomulikum naistele, kes näevad numbrite taga inimesi ja pööravad nende energiale enam tähelepanu.

 

Kui kaua aega läks, kuni te kohanesite ja töötajad teid aktsepteerima hakkasid?

Tegelikult tulen ju ettevõtte tiimist, mind lihtsalt edutati. Küsimus oli rohkem selles, kuidas mu endised meeskonnaliikmed kohanevad minu kui nende uue juhiga. See oli keeruline protsess, kuna mõned aktsepteerisid mind kiiresti, teistel läks sellega aega. Väga keeruline oli toimivat tiimi ja head koostööd luua. Juhina tundus mulle esialgu, et kõik toimib, aga tegelikult see nii ei olnud. Pidin end tõestama ja usalduse looma ning vahel tuli vastu võtta ka raskeid otsuseid. Ühel hetkel saadi aru, et otsused ja tegevused on õiged olnud , ja mind hakati hindama. Siis saavutasin selle, et tulemuste põhjal hakati mind lõpuks päriselt kuulda võtma. Ennast tuleb pidevalt tõestada ja see on naiste jaoks raske. Seetõttu saavutavad naised ka väga häid tulemusi, kuna peavad end alati rohkem proovile panema ja karmi konkurentsiga hakkama saama.

 

Kas see on nii igas valdkonnas või on naistel teatud sektorites lihtsam?

Ma arvan, et see on ikka valdkonniti erinev. Kui tegemist on n-ö naiselikuma keskkonnaga, on naisel palju lihtsam olla juhtkonna liige ja tiimi juhtida. Ühiskond on teatud sektorite puhul harjunud, et seal juhivad naised, ja sellesse suhtutakse tolerantselt. Meie valdkond on väga meestepõhine ja võrdsuse saavutamine siin ei ole lihtne ning võtab aega.

 

Mis kõige raskem oli alguses?

Tegevjuhi rollis oli esialgu keeruline teadvustada, et ma ei juhi enam ainult ühte funktsiooni, vaid kogu tehast. Pidin detailide asemel keskenduma suurele pildile ja oma tiimi liikmeid usaldama ning teatud tegevused neile delegeerima. Teiseks oluliseks aspektiks oli lojaalse meekonna loomine. Nüüdseks aga keskendutaksegi eelkõige oma tööülesannetele.

 

Millele peab Ida-Virumaal asuvat ettevõtet juhtides tähelepanu pöörama?

Narvas on meil enamik töötajaid vene keele kõnelejad. Ma mõistan kohalikku kultuuri, mentaliteeti ja suhtumist ja tänu sellele on mul lihtne nendega koostööd teha. See on ka põhjus, miks Fortaco Grupp edutab ettevõtte juhi ametisse kohalikke inimesi organisatsiooni seest, mitte väljastpoolt.

 

Millised eesmärgid olete endale tööalaselt seadnud?

Fortacos oleme loomulikult eesmärgiks seadnud kasvu ja lähtume 3, 5 ning 10 aasta plaanidest. Meie põhiline strateegia on äri arendada ja selleks on praegu väga head võimalused. Paari aasta eest tegime õigeid strateegilisi otsuseid. Kahekordistasime ettevõtte müüki ja lõime täiendavad 200 töökohta. Praegu on meil kokku üle 550 töötaja, oleme suuruselt teine ettevõte Narvas ja mõjutame oma inimeste ning tarnijate kaudu märkimisväärselt ka kohalikku majandust. Õige pea hakkame uut hoonet ehitama ja pakume tööd veel 100–200 inimesele. Kasv, efektiivsus, professionaalsus ja sotsiaalne vastutustundlikkus on seejuures märksõnadeks. Peame inimestele pakkuma turvatunnet ja seda, et nende töökoht säilib.

 

Aga isiklikus plaanis?

Parim juht on selline, kes ei juhi mitte oma kohaloleku, vaid positiivse energiaga. Inimesed peavad teadma suunda, oma tööülesandeid ja tihedalt koos töötades saavad nad juhi sekkumiseta hakkama. Tahaksin areneda liidriks, kes toetab tiimiliikmete arengut, keskendumata liigselt detailidele. Olen ka Soome aukonsul Narvas ja Ida-Virumaal. See on väga huvitav, sest annab võimaluse teistsuguse võrgustiku loomiseks ja millegi uue õppimiseks. Sooviksin poliitika valdkonda ja ühiskonda paremini mõista, sest see on minu jaoks väga põnev. Olen mõelnud, et minu neljas haridus võiks olla seotud ühiskonna teaduslikuma ja sügavama uurimisega. Pean pidevat õppimist ja enesearengut väga oluliseks, kuna elu muutub kiiresti. Teatud ameteid ei ole enam, mõni töö kaob tulevikus ja juurde tekib uusi. Kogu aeg tuleb kohaneda ja trende jälgida, et konkurentsis püsida ja elu huvitavaks muuta.

 

Mida arvate Fortacos naiste ja meeste tasakaalu võrdsustamisest?

See ei ole võimalik, kuna paljude positsioonide puhul on sõna otseses mõttes mehe jõudu vaja. Juhtivas ametis on meil siiski veel naisi. Tippjuhtkonna moodustavad üheksa inimest, kelle seast kolm on naised: mina, tootmisjuht ja personalijuht. See, et meie tootmisjuht on samuti naine, on selles sektoris huvitav nähtus. Mõnikord, kui külalised tulevad ja me tootmisjuhiga neid vastu võtame, oleme silmitsi meestest koosneva seltskonna üllatunud pilkudega. Tootmisjuht peab samuti keeruliste väljakutsetega silmitsi seisma, ta õpib palju ja ma püüan teda nii palju kui võimalik aidata.

 

Mida arvate mõttest, et naiste juhitud ettevõtted toimivad paremini?

Selleks et liider olla, on vaja vastavat kompetentsust ja mõista tuleb ka ärivaldkonna spetsiifilisi aspekte. See kehtib nii meeste kui ka naiste puhul. Mehed ja naised on aga erinevad. Kui juhtkond koosneb nii meestest kui naistest, võimaldab see vastastikku maailmapilti avardada, edukamalt otsuseid langetada, võimalusi märgata, paremini riske hinnata ning maandada. Ma arvan, et lisaks soole tuleks meeskondi mitmekesisemaks muuta vanuseliselt. Samaealised ei pruugi näha aspekte, mida eri vanuses inimeste koostöös märgatakse. Sama kehtib ka erinevate rahvuste, kultuuride ja haridustasemete kohta – mitmekesine kollektiiv ergutab loovust ja mõtlemist.

 

Milline on Fortaco olukord tööjõuturu kriisi arvestades?

Töötajate värbamine ei ole meie jaoks lihtne ega raske. Me koolitame inimesi ise ja koostöös koolidega. Võtame noori praktikale ja pakume neile enamasti seejärel tööd. Suudame ka tööturul atraktiivsena silma paista. Insenere on keerulisem leida, aga juhtivatele kohtadele leiame inimesi seestpoolt. Usume, et meie töötajad on kursis valdkonna ja ettevõtte seisuga ning neil on potentsiaali, mida edasi arendada. Väljast värvates tuleb arvestada uue tulija pika õppimisaja ja ohuga, et ta lahkub peagi ettevõttest.

 

Kas leiate, et võrdsed võimalused on ühiskonnas jätkuvalt probleem?

Jah, see on ikka veel probleem. Ühest küljest ei ole ühiskond veel valmis, et võrdõiguslikkusega toime tulla. Selleks ei ole täielikult valmis ka ettevõtete tippjuhtkonnad. Üldiselt on nii, et kui teed stereotüüpidega võrreldes midagi teisiti, siis ei suuda ühiskond seda aktsepteerida. Teistest küljest ei ole ka naised mõnikord valmis, et häid võimalusi kasutada. Tean palju juhuseid, kus naistel ei ole selleks piisavalt enesekindlust ja -usku või on nende enese hindamise kriteeriumid üliranged. Samas tuleksid nad väga edukalt toime.

 

Kuidas te oma vaba aega veedate?

Suvel oleme perega suvilas ja teeme aiatöid. Mulle meeldib rattaga sõita ja Narva-Jõesuu rannikul sõitmine on minu jaoks parim lõõgastus. Naudin ka lugemist ja sõpradega koos olemist. Perekond annab tuge ja energiat. Tänapäeval on töö ja eraelu tasakaalu parem hoida, sest distantsilt saab palju ära teha ja see muudab elu paindlikumaks. Soodustame seda sõltuvalt töö iseloomust ka ettevõttes. Ma ei vaata kodus põhimõtteliselt töökirju ja kui kellelgi on vaja väljaspool tööaega minuga suhelda, saab ta helistada. Püüan ennast ikka kodus välja puhata, sest muidu ma ei ole järgmisel päeval tööl efektiivne.

 

Larissa Shabunova

Sündinud 24.04.1975

 

 

2016 – Soome aukonsul Ida-Virumaal

2014 – Fortaco Estonia tegevjuht, enne seda finantsjuht, personalijuht, personalijuhi asetäitja, ELi projektide spetsialist, büroo assistent.

 

Haridus:

Aalto ülikooli EMBA ülemaailmse liidri programm, Estonian Business School, ärijuhtimise magister; Tartu ülikooli Narva kolledž, põhikooli õpetaja eriala.

 

Täiendkoolitused: siseaudiitor (Lloyd), personalijuhtimine (EBS), juhtimispsühholoogia (Meta-Profit), tööseadusandlus (Bi-info), efektiivsuse juhtimine (Invicta), protsessijuhtimine ja strateegiline juhtimine (Rademask) jt.

 

 Larissale meeldib reisida, sporti teha, lugeda, tegeleda aiandusega, kokata.

 

Fortaco Estonia

 

Narvas asuv Fortaco Groupi kuuluv teraskonstruktsioonide tootja

Töötajate arv: 545

Müügitulu 2017: 45 mln eurot

Puhaskasum 2017: 1,87 mln eurot

Keskmine brutopalk 2017: 1487 eurot

 

Artiklit vene keeles loe SIIN

Kommentaarid on suletud

Antud lehekülg kasutab küpsiseid, et parandada teie kasutuskogemust. Lehe sirvimise jätkamisel nõustud meie küpsiste kasutamise tingimustega. Sain aru Loe lähemalt