fbpx

Ensto Ensek liigub Tööstus 4.0 väljakutsete tuules

Ostutellimuse vormistamine Kanban süsteemiga (Foto: Ene Ritso)

Neljanda tööstusrevolutsiooni Tööstus 4.0 all ei peeta silmas üksnes robotite kasutuselevõttu, vaid kogu ettevõtte ja selle strateegia muutmist, logistikat, infovahetust. Ensto Ensek AS Keila tehase juhi Kaarel Suuki kinnitusel on strateegia keskmes nutika linna kontseptsioon, ettevõte liigub uuenduste teel kindlate sammudega. Kirjutab Kadri Kütt.

Ensto Ensek on juba varasemalt olnud LEAN filosoofia toetaja ja selle tööriistade rakendaja. Ettevõttes panustatakse järjest enam vahendite digiteerimisse ja digitaliseerimisse. Üks ei välista teist ja standardiseeritud protsessid on need, mis võimaldavad Tööstus 4.0 lahendusi kiiremini kasutusele võtta ning samal ajal uusi võimalusi leida.

„Meie strateegia keskmes on nutika linna kontseptsioon – selge ootus targemate toodete ja teenuste järele. Kuna oleme pika ajalooga tootmisele spetsialiseerunud ettevõte, on teenuste arendamine ja sellega seotud võimaluste leidmine meie jaoks uus. Paradigma muutmine võtab aega ja töö selle kallal käib,” räägib Suuk.

Ensto grupis on ellu kutsutud digitaalsete lahenduste äriüksus, mis toetab lahenduste leidmisega ja ühise platvormi loomisega seniseid tugevalt tootepõhiseid müügi-äriüksusi.

Tootmises on ettevõte avatud uutele lahendustele ja koostööle. Erinevalt varasemast valitakse ja juurutatakse digiteerimis- ning digitaliseerimislahendusi mitmetesse tehastesse ühtse kontseptsiooni alusel, mis sobitub maksimaalselt kõikidesse ettevõtte toomisüksustesse ja toetab strateegiat. Ensto on erinevate tehaste tootmises juurutanud LEAN-tööriistu ühiste standardite alusel ja head eeldused on seega loodud.

Uudsed lähenemisviisid ja lahendused Ensto Ensekis:

  1. Tark kütte- ja ventilatsioonisüsteem. Juhib tootmis- ja kontoriruumide sisekliimat.
  2. ERP 2020. Grupi eesmärk on kõigis 20 riigis asuvates Ensto üksuses juurutada ühtne ERP aastaks 2020. See tõstab tarneahela läbipaistvust, sh saab ettevõte paremini klientide ootustele vastata ja optimeerida protsesse kogu väärtusahelas kliendivajaduse tekkimisest materjalide varumiseni.
  3. Ennetava hoolduse programm. 2016. aastal alguse saanud programm, millest nüüdseks on juurutatud ennetava hoolduse lahendus, kus tootmise planeerimise jaoks on kogu hooldusgraafik nähtav. Kaardistatud on kriitilised varuosad ja juurutatakse lahendust, mis tellib tarnijalt kasutatud varuosa asemele koheselt uue.
  4. OEE. Seadmete efektiivse kasutamise jälgimiseks ja kiirete korrigeerimiste ning ennetavate tegevuste tegemiseks. Seadmete hetkeseisu ja tsükliaega on võimalik jälgida reaalajas ning see võimaldab operaatoritel või inseneridel kõrvalekalletele koheselt reageerida või perioodi jooksul kogutud andmete alusel hiljem parendusprojekte avada.
  5. Virtuaalsed Kanbanid. Tegeliku tarbimise alusel materjalide tellimiseks on kaasatud 15 tarnijat koos 800 komponendiga ja juurutatud virtuaalne Kanban süsteem. Süsteem aitab laoseisu tegeliku tarbimisega kooskõlla viia ja kui kindel hulk materjale on tarbitud, antakse sisend järgmiste tarnimiseks või tootmiseks. Sellega tagatakse, et komponendid on olemas vastavalt tegelikule tarbimisele ja materjalide tellimine ehk ostutellimuse esitamine on osa tootmisprotsessist. Ostumeeskonna ülesandeks on monitoorida hetkeseisu ja tegeleda kommunikatsiooni ning ennetavate tegevustega. Süsteem muudab läbipaistvamaks ka materjalivoo, kuna tarnijale on reaalajas nähtav ettevõtte laovaru ja võimalik täiendav materjalivajadus.
  6. Exceli-vabadus. QlikView lahenduste kasutuselevõtuga on juhtide tasemel saavutatud Exceli-vabadus. Andmete õigsus on tagatud ja nii pikaajaliste kui operatiivsete otsuste tegemise kiirus on kümnetes kordades paranenud.
  7. Töötajate tagasisidestamine. Tehases on välja kujunenud praktika, kus juhid töötavad aastas vähemalt ühe päeva tootmises. See võimaldab neil kogeda tootmistöö igapäevaelu, mõista paremini toimuvat ja inimest selle keskel. Juhtidel tekib selle käigus kohe sportlik huvi hinnata enda tulemuslikkust võrreldes seatud normide või kogenud töötajatega. Töötajatele on loodud võimalus igapäevaselt oma tulemuslikkust hinnata ja selleks on tootmise puhkeruumides terminalid, kust on võimalik igal ajal oma tööefektiivsust ning ajakasutust vaadata.
  8. Reaalajas IT-platvorm. Koos elektriautode laadimislahenduste tootmisega on kasutusele võetud IT- platvorm, kus tootearendaja ja tootmisinsener, kes asuvad teine teiselpool maailma, töötavad parima lahenduse nimel reaalajas. Platvormil saavad nad ühiselt leida tootmiseks parimaid tehnilisi lahendusi või operatiivselt tootmisprotsessis tekkinud tõrkeid lahendada.

Nutika linna kontseptsioon

Ensto strateegia keskmes on nutika linna kontseptsioon, mis ideaalis tähendab keskkonda, kus kõik toimib erinevaid informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutades võimalikult efektiivselt ning inimese- ja keskkonnasõbralikult. „Linnastumine on megatrend, millega tuleb meil kõigil kohaneda. Kaardistame aktiivselt linnastumisega kaasnevatest muutustest tulenevaid ärilisi võimalusi. Leiame, et meil on võimalus tõsta elukvaliteeti ja luua linnakeskkond, kus on hea elada. Meie nutikad elektrilahendused just seda eesmärki taotlevadki,”  ütleb Suuk.

Elektriautode laadimisjaama koostamine (Foto: Ene Ritso)

Ensto Enseki viimane täiendus on elektriautode laadimislahendused. Varem on ettevõte olnud vaid toodete tootja, aga nutika linna kontspetsioon ja Tööstus 4.0 on loonud vajaduse ning eeldused ka järjest enam teenuseid pakkuda. Ensto Ensek ainult ei müü elektriautode laadijaid, vaid võimaldab teenustena ka nende monitoorimist ja ennetavat hooldust.

Masinate ja inimeste koostöö

Ensto Ensekis on automatiseeritud erinevaid protsesse, nagu müügiennustuse koostamine, komponentide tellimine, klienditellimuste registreerimine. Töötaja rolliks on sealjuures monitoorida ja leida ennetavalt lahendusi, milleks on omakorda vaja uusi kompetentse. „Usume oma töötajatele võimaluse andmisse ja vajaliku väljaõppe pakkumisse. Oleme Itaaliast toonud üle paljuski juba automatiseeritud tootmise ja seda siin oma jõudude ning inimestega edasi arendanud. Meie töötajad on omandanud vajalikud oskused välisriigis ja tootmise ületoomisel võtnud eestvedaja rolli. Samuti kasutame näiteks seadistajate koolitamiseks õpipoisi programmi, kus kogenud töötajad koolitavad noori ja noored saavad lisaks nendele oskustele Hiiumaa Ametikooli ning Tallinna Tehnikakõrgkooli kaasabil juurde teadmisi uutest suundadest kutsekoolis. Usume, et oluline on ise õppida ja enda kompetentsi tõsta. Meie jaoks on inimkapital kindlasti olulisem kui tehnoloogia. Võime ehk seetõttu aeglased tunduda, aga inimkapitali ja usaldusliku töökeskkonna arendamine võtabki kauem aega, kui majast väljast uue täislahenduse tellimine.”

Ensto Enseki viimane arengusuund on koostöörobotid, milleks kaardistatakse koostöös TTÜ tudengitega võimalikke kasutuskohti eesmärgiga jõuda praktilise juurutamiseni. Ettevõtte töötajad töö kadumise pärast kartma ei pea, kuna luuakse võimalusi tootmismahtude suurendamiseks ning nutika linna kontseptsiooni toetavate toodete ning lahenduste kasvuks.’

Ensto Enseki Keila tehase juht Kaarel Suuk (paremal) tutvustas koos juhtkonnaga Eestis toodetud elektriautode laadimisjaama kevadel 2018 (Foto: Ene Risto)

Tulevik ja tehisintellekt

Ettevõte lööb lisaks olemasolevatele lahendustele tuleviku ja Tööstus 5.0 suunas vaadates kaasa Soomes ülesehitatavas ühisplatvormis, mida veavad ülikoolid ja uued tehnoloogiaettevõtted ning kus luuakse võimalusi tootmismahtude, seadmete ja spetsiifiliste erialateadmiste jagamiseks. „Samas oleme realistid ja usume, et meie jaoks on suur samm ning hüpe 4.0 tööstusesse. Üheks suureks väljakutseks on tootmispartiide suurus – lahendused peavad suutma toetada meie paindlikku tootmist ning väikeseid tootmispartiisid. Kindlasti on oluline ka kasutajamugavus ja seetõttu ei kao kiirelt paber ega pliiats. Oht kaotada inimeste aktiivsus ja osalus kaalub meie jaoks üles tehnoloogilise kapitali investeeringu. Seadmete efektiivne käsitlemine vajab inimest ja inimese jaoks on kerge loobuda millestki, milles ta ennast mugavalt ei tunne. Selleks võtame ühe sammu korraga ehk esmalt seame sihiks Tööstus 4.0. Toetame oma meeskondi selleks vajalike teadmiste omandamiseks võimaluste loomisega ja teeme aktiivselt koostööd teadusasutuste ja erialaliitudega.”

Ensto Ensek AS

Ensto Ensek on 1958. aastal Ensio Miettineni rajatud perefirma, millel on Euroopas ja Aasias kokku ligi 1600 töötajat. Ensto on rahvusvaheline clean tech-ettevõte, mis on spetsialiseerunud elektriseadmete ja -tarvikute väljatöötamisele, valmistamisele ning turustamisele elektrienergia jaotamise ja selle igapäevase tarbimise jaoks. Eestis on Ensto Ensekil tehased Keilas ja Tallinnas, kus töötab ligi 500 inimest.

Kommentaarid on suletud

Antud lehekülg kasutab küpsiseid, et parandada teie kasutuskogemust. Lehe sirvimise jätkamisel nõustud meie küpsiste kasutamise tingimustega. Sain aru Loe lähemalt